järnbakterier i brunn

Advertisement
Gör det själv grund brunn

Gör det själv grund brunn

En grund brunn kan grävas på någon egenskap som har en hög grundvattennivå. Typiskt är den grunda väl användas på gårdar eller för bostäder som inte har tillgång till en stad vattenförsörjning. En handpump eller motordriven grund brunn pump installer

Read More...
Varför du förlorar tryck under rinnande vatten från en brunn?

Varför du förlorar tryck under rinnande vatten från en brunn?

Enligt grundvatten Foundations hemsida, 17 miljoner hushåll i USA använder vattenbrunn system, som alla står inför låga vattentrycket frågor. Men orsakerna till lågt vattentryck i en brunn Systemet kan enkelt hanteras med eftertanke. Långsam Fill Up

Read More...
Hur man installerar en grund brunn Sprinkler Jetpump

Hur man installerar en grund brunn Sprinkler Jetpump

Det finns tre typer av brunnar: borras, drivna och grävde. Installera en grund brunn Sprinkler Jetpump sker efter grundvattennivån har lokaliserats och genomborrade. Väljer den storlek av pumpen beror på vilken typ av väl du har och hur djupt grundva

Read More...
Hur man installerar en grund brunn

Hur man installerar en grund brunn

Om du har en tillräckligt hög statisk vattennivån där du bor, kan du installera en grund brunn. Grunda brunnar består av en väl punkt drivs in i marken tills det tränger din vattennivån, fylla galvaniserade rör du fäster. Vattnet dras sedan upp och u

Read More...
Hur hitta vatten att borra en brunn

Hur hitta vatten att borra en brunn

Att hitta en underjordisk vattenförsörjning måste göras innan borrning av en brunn kan börja. Borra en brunn är vanligt när man arbetar med obebyggd fastighet där en piped vatten eller en fjäder inte kan nås. Gräva en brunn är slutförd genom att borr

Read More...
Hur man beräknar Draw i en brunn

Hur man beräknar Draw i en brunn

Brunnsdrawdown sker under tillbakadragande grundvatten genom brunnen skärmen. Den naturliga vattennivån i akviferen trycker ned från stressen av pump i grundvattenmagasinet och avlägsnande av vattnet. Du kan mäta vattennivån i brunnen vid olika tidpu

Read More...
Hur man tar bort brunns

Hur man tar bort brunns

Brunnar är typiskt konstruerade för dricksvattenutvinning, grundvattenkvaliteten övervakning eller förorening av grundvattnet sanering. Fastighetsägare överge brunnar som är ur drift, så att de inte blir en kanal för att den underliggande grundvatten

Read More...
Hur man installerar en torr brunn

Hur man installerar en torr brunn

Hur man installerar en torr brunn. Om du har problem med vatten som rinner från ditt hus blötläggning din gräsmatta, kanske du vill investera tid och pengar till att installera en torr brunn. En torr och rör vatten bort från huset i en brunn, där den

Read More...
Hur Borra egen brunn med PVC

Hur Borra egen brunn med PVC

Torka, vattenrestriktioner och de höga kostnaderna för vatten kan vara förödande för husägare och trädgårdsmästare som behöver en god tillgång på vatten för att vattna sina gräsmattor och trädgårdar. Kostnaden för att ha en väl professionellt borrat

Read More...
Hur man mäter vattenlagrings i en brunn Pipe

Hur man mäter vattenlagrings i en brunn Pipe

En statisk vattenpelare finns längst ned i din väl rör. Aktiv pumpning avlägsnar vatten från denna kolonn, och vatten från den omgivande akviferen ersätter förlusten i volym. Beräkning av den faktiska mängden vatten i såväl rör kräver enkel utrustnin

Read More...
Hur man vinterförbereder en brunn vattenpump

Hur man vinterförbereder en brunn vattenpump

De flesta fritidshus och stugor anses säsongs hem. Med andra ord, de är inte avsedd att användas under vintern eftersom deras avlopp och strukturer inte är tillräckligt isolerade för att tåla extrem kyla. När man förbereder att stänga ditt fritidshus

Read More...
Hur man Flush en brunn

Hur man Flush en brunn

Vattenbrunnar ibland kan vara förorenade till följd av översvämningar eller andra naturkatastrofer eller på grund av såväl reparationer. Ta bort och byta ut såväl komponenter erbjuder en möjlighet för förorening inträffar. Processen för att få brunne

Read More...
Instruktioner för Grund en djup brunn Jetpump

Instruktioner för Grund en djup brunn Jetpump

När du har installerat en djup brunn pump från Jet, du måste fylla pumpen innan den kommer att dra vatten från väggen och skicka in ditt hem. Priming en pump är en process för att fylla pumpen med vatten. Detta ogiltigförklarar pumpen av luft och til

Read More...
Hur man installerar en brunn trycktank

Hur man installerar en brunn trycktank

Om din brunn har förlorat tryck eller du märker brunnspump cykling på och av ofta, är detta en indikator på en misslyckad väl trycktank. Om du lär dig hur man installerar en väl trycktank själv, behöver du inte betala för en reparation man, och du ko

Read More...
Tecken på en brunn sinar

Tecken på en brunn sinar

Ett väl är ett system som används för att hämta vatten upp från en underjordisk vattenkälla. Vanligtvis är ett hål borrat i mättad jord eller berg, med ett rör införas för att hämta vatten till ytan. Många bostäder och kommersiella byggnader på lands

Read More...
Hur man håller en grund brunn Pump fryser

Hur man håller en grund brunn Pump fryser

Väl pumpar typiskt drivs av elmotorer, som skapar tryck och tvinga färskvatten uppåt från brunnen och i ditt vattenförsörjningssystemet. Om du bor på en plats med årstidsväxlingar väder, kan din grund brunn pump bli föremål för frysning. När temperat

Read More...
Hur långt ska en septisk tank från en brunn?

Hur långt ska en septisk tank från en brunn?

Minst 75 Feet Enligt Florida Department of Health, bör en septiktank ligga minst 75 fot från din brunn. Hitta lokala krav Varje jurisdiktion har sina egna krav, så kontrollera dina lokala byggnormer och hälsodepartementet för de krav som gäller för d

Read More...
Hur man skapar en tvättmaskin torr brunn

Hur man skapar en tvättmaskin torr brunn

Installera en torr brunn för tvättmaskinen kommer att skydda din septisk system från fel. Tvålen och blekmedel från tvättmaskinen kommer att döda de goda bakterierna i din septiktank. Septisk systemet behöver dessa bakterier att fungera korrekt. Bakt

Read More...
Så här avgör pumpstorlek för en djup brunn

Så här avgör pumpstorlek för en djup brunn

En djup brunn innehåller vatten som är åtminstone 25 fot under ytan. För att lyfta vatten från en djup brunn, krävs installation av en dränkbar pump. Det inte finns någon fördel att köpa en pump som är för stor för systemet, och i själva verket kan d

Read More...
Hur byter jag en djup brunn pump?

Hur byter jag en djup brunn pump?

Djup brunn pumpar tillbringar sin användbara livslängd nedsänkt under hundra fot av vatten eller mer, driver den till ytan för behoven icke-kommunala vattenanvändare. De är konstruerade med den elektriska delen av motorn förseglade och fyllda med pro

Read More...