Kalciumformiat.se

Advertisement
Acceleratorer för härdning betong

Acceleratorer för härdning betong

Accelererande tillsatser, även känd som acceleratorer, läggs till betong för att förkorta inställd tid och ger snabb styrka till konkreta föreningar. Acceleratorer kan vara oorganiska föreningar, såsom lösliga klorider, silikater, fluosilicates och k

Read More...