kolmonoxidförgiftning oljebrännare

Advertisement
Hur Prime en Beckett oljebrännare

Hur Prime en Beckett oljebrännare

Din olje brinnande ugnen fungerar korrekt endast om den är fylld. Pumpar ofta förlora prime om oljetanken sinar eller om fradga eller luft bildar i ledningarna av andra skäl. En Beckett oljebrännare har en dedikerad funktion som kallas Prime läge som

Read More...
Hur man gör en enkel Doftande oljebrännare

Hur man gör en enkel Doftande oljebrännare

Doftande oljebrännare blir ett mycket populärt sätt att ge ett hem en ren, fräsch, eller inbjudande doft. De finns i en mängd olika former, storlekar och modeller, och kan ofta vara ganska dyra. De flesta är eldriven, men vissa är mycket enklare, bar

Read More...
Felsökning en Beckett oljebrännare

Felsökning en Beckett oljebrännare

Oljevärmeutrustning har en verkningsgrad fördel på cirka 16 procent jämfört med gas, enligt Beckett Corp., samt erbjuda ägare av elektriska ugnar en besparing på 50 procent eller mer när konvertering till en ny oljeenhet. Att hålla Beckett brännare f

Read More...
Hur man testar en oljebrännare Transformator

Hur man testar en oljebrännare Transformator

Trots att oljepanna bränner fossila bränslen, återstår det el att tända lågan. Transformatorn kliver upp ditt 120 volts hus spänning till flera tusen volt för att producera en gnista över klämmorna hos en tändare. Värme servicetekniker använder en sp

Read More...
Beckett Oljebrännare specifikation

Beckett Oljebrännare specifikation

Oljebrännare fungera som mekanisk process att bränna olja i en värmeapparat, såsom en ugn. Beckett producerar ett antal modeller med olika specifikationer och kapacitet. Beckett oljebrännare används i lågtrafik värme och elvärme-till-olja omvandling.

Read More...
Hur man tar bort oljebrännare Soot

Hur man tar bort oljebrännare Soot

Oljebrännare ge små byggnader och bostadshus med en billig och miljövänlig värmekälla energi. Den värme som produceras av brinnande olja kan spridas genom ett hem kanalsystem eller utnyttjas för andra ändamål, såsom kokande vatten eller driva en varm

Read More...
Hur man rengör oljebrännare

Hur man rengör oljebrännare

Oljebrännare bör rengöras noggrant minst en gång om året för att hålla dem igång effektivt och säkert. När damm och rester bygga upp inuti brännaren, orsakar den brinnande cykeln för att köra mycket mindre effektivt. Som ett resultat kommer oljebränn

Read More...
Hur kan man kontrollera för Bad oljebrännare Elektroder

Hur kan man kontrollera för Bad oljebrännare Elektroder

En oljebrännare är en komponent i ett hem värmesystem som oftast används i nordliga klimat. Oljebrännaren är ansluten till resten av värmesystemet med hjälp av två elektroder. Dessa elektroder är eldas med systemets interna transformator och är ansva

Read More...
Hur att blåsa ut oljebrännare Pipes

Hur att blåsa ut oljebrännare Pipes

Oljebrännare, men säkerligen en äldre enhet för uppvärmningsändamål, är fortfarande i bruk i dag i många äldre hem och företag. Oljebrännare består av oljebränsletankar och en matarledning som leder till en pump. Pumpen sänder högtrycksbränsle till e

Read More...
Hur man blöda Weil-McLain oljebrännare

Hur man blöda Weil-McLain oljebrännare

Weil-McLain tillverkar oljebrännare för uppvärmning av bostäder. Att använda olja för uppvärmning kräver uppmärksamhet till brännarens interna mekanismer för att se till att förbränningsprocesser är ordentligt kontrollerad. Blödning luft från oljerör

Read More...
Hur man justerar luftintaget på oljebrännare

Hur man justerar luftintaget på oljebrännare

Olje brinnande enheter använder lågor, liksom andra typer av värmare. Dessa flammor kan ändras genom att göra enkla justeringar av luftintaget på själva brännaren. Med rätt kunskap kan luft justeringar göras hemma. Men eftersom det innebär en flamma,

Read More...
Hur man justera flödeshastigheten på en AGA oljebrännare

Hur man justera flödeshastigheten på en AGA oljebrännare

AGA Rayburn tillverkar gjutjärn spisar som ger konsumenterna ett alternativt sätt att uppfylla sina matlagning behov. Spisar har ugnar och kokplattor som du kan styra individuellt genom att trycka på en knapp. Varje ugn har en separat värmekälla och

Read More...
Felsökning en Lennox oljebrännare Furnace

Felsökning en Lennox oljebrännare Furnace

Lennox olje brinnande ugnen är en miljövänlig uppvärmning av alternativ med en verkningsgrad på över 80 procent. Ugnen använder olja i stället för el eller gas för att driva och är utformad för att passa in i små utrymmen, inklusive de i garderober,

Read More...
Felsökning en Honeywell oljebrännare

Felsökning en Honeywell oljebrännare

Honeywell oljepannor är varmvattenberedare för hemmet som styrs av en central termostat. Företaget varnar i sin tekniska manual som oljebrännaren inte har några delar som är funktionsdugliga av husägare, men om problem uppstår med pannan, kan vissa g

Read More...
Hur du ställer in oljebrännare Differential på en Honeywell Controller

Hur du ställer in oljebrännare Differential på en Honeywell Controller

Honeywell Aquastat Controller håller varmvattenberedare vid optimal temperatur, upprätthålla varmvatten utan kontinuerlig uppvärmning. Vid höga gränsen inställning stängs pannan av och upprätthåller varmvatten; när vattnet når den låga gränsen instäl

Read More...
Vilka är farorna med oljepannor?

Vilka är farorna med oljepannor?

Den vanligaste faran av brinnande olja är frisättningen av kolmonoxid i ditt hem. En ugn fungerande normalt kommer att producera biprodukter i form av kväve, koldioxid, vattenånga och kolmonoxid, men dessa gaser tvingas upp genom skorstenen och ut ur

Read More...
Symtom på avgaser

Symtom på avgaser

Avgaserna från bilar, båtar och gas eller dieseldrivna generatorer och verktyg innehåller en farlig gas som kallas kolmonoxid. Eftersom långvarig exponering för denna gas kan leda till allvarlig sjukdom eller dödsfall, är det viktigt att kunna känna

Read More...
Kan du använda en propan värmare i ett tält?

Kan du använda en propan värmare i ett tält?

Det finns flera sätt att hålla dig varm medan camping och bärbara värmare kan vara en metod. Det finns dock ett antal saker att tänka på innan du använder en Gasolvärmare inne i tältet, till förmån för din egen säkerhet och spara dig pengar. Farorna

Read More...
Vilka är effekterna av brist på syre till hjärnan?

Vilka är effekterna av brist på syre till hjärnan?

Cerebral hypoxi (minskad tillförsel av syre till hjärnan) kan orsakas av en rad olika tillstånd, resulterar i en mängd olika symptom och i slutändan leda till katastrofala skador på hjärnan. Omedelbar behandling krävs för att förhindra allvarliga hjä

Read More...
Hur man skilja mellan en avgas läcka och en ventillyftare

Hur man skilja mellan en avgas läcka och en ventillyftare

Motorbuller kan vara svårt att identifiera och ännu svårare att isolera. Ibland buller kan vara skrämmande högt och ljud olycksbådande - bara för att vara motorn bälte buller. Andra tider bullret kan vara en liten tick som leder till en kostsam, stör

Read More...