lungålder

Advertisement
Hur man beräknar lungålder

Hur man beräknar lungålder

Lungfunktionen beräkning har vuxit fram som ett viktigt sätt för att dela meningsfull personlig hälsoinformation med patienterna. Spirometritester mäta lungfunktion, ge information om hur väl lungorna tar in luft och låter det gå och cirkulerar syre

Read More...