sy toffla

Advertisement
Definition av organisationens strategi

Definition av organisationens strategi

Organisationens strategi är att skapa, genomförande och utvärdering av beslut inom en organisation som gör det möjligt att uppnå sina långsiktiga mål. Organisationens strategi anger organisationens uppdrag, vision och mål och utvecklar strategier och

Read More...
Citat om Learning English

Citat om Learning English

Engelska talas som modersmål av cirka 375 miljoner människor och som andraspråk med cirka 375 miljoner talare i världen. Talare av engelska som andraspråk kommer snart fler än de som talar det som ett första språk, enligt forskning av British Council

Read More...