Skattelättnader för att starta en liten gård

In Företag
Advertisement

Skattelättnader för att starta en liten gård


Om du vill starta en liten gård, Internal Revenue Service (IRS) erbjuder flera skattelättnader för att hjälpa dig att minska ditt ansvar. Avdragen för lantbrukare är många av samma avdrag tillgängliga för andra småföretagare. Jordbrukarna är också tillåtet att dra av kostnaden för jordbruksfastighet i inköpsåret och 50 procent av förbetalda gård leveranser. På grund av konjunktursvängningar i intäkter, bönder också tillåtet att jämna ut sin nuvarande inkomst under de senaste tre åren.

affärs~~POS=TRUNC Kostnader

Som med alla företag, gård eller icke-gården, alla kostnader som rör driften av företaget är avdragsgilla. Detta inkluderar delar av gården som används för företag, entreprenadmaskin reparation, underhåll och bränslekostnader. Andra avdragsgilla kostnader inkluderar kostnader och underhåll av djur, plus frö eller material som behövs för att producera den färdiga gårdsprodukt. IRS definierar i allmänhet affärs kostnader som de som är accepterade och lämpliga för din näringsverksamhet.

Farm Property Avdrag

§ 179 i IRS kod tillåter ett företag att fullt ut dra av kostnaden för fastigheten i inköpsåret. Skattelättnaden är begränsad till $ 500.000 och som gäller för all egendom som faller under denna kategori med undantag för byggnadskonstruktioner som används för att ge boende. Men icke-boende kommersiella anläggningar liknande strukturer trädgårds- och boskap inte godkännas enligt denna paragraf.

Inkomst medelvärde Credit

Bönder gör ofta inkomster i ett år som ett resultat av ansträngningar under flera år. På grund av detta avlånga tidsram tillåter IRS du att jämna ut resultatet av ett innevarande år under de tre föregående åren. Detta innebär att du kan tilldela årets resultat till en föregående år där du deklarerat en förlust. Detta är dock medelvärdes endast tillgänglig för gårdar som uppfyller IRS definition av en bonde, som omfattar alla som arbetar en plantskola eller sod gård, någon att höja eller skörd fruktbärande träd eller andra grödor, höja prydnadsträd, höjning av djur eller en engagerade i fiskeverksamhet. Om du arrendera mark till ett jordbruk utan ersättning i en del av verksamheten, kan du också ta inkomstmedelvärdes kredit.

Förbetalda Farm Supplies

Du kan dra av 50 procent av dina förbetalda gård leveranser för foder, utsäde, gödningsmedel, små växter och fjäderfä. Detta är dock avdragsgill begränsad till 50 procent av dina andra avdragsgilla kostnader gård. Till exempel, om du köpt $ 1500 i foder, $ 500 i frö, och $ 4000 i fjäderfä, men dina andra avdragsgilla kostnader jordbruks uppgick till $ 10.000, du kan bara ta en $ 5000 avdrag för dessa kostnader (hälften av dina andra avdragsgilla kostnader).

You may also read!

Bidrag för att starta en liten gård

Bidrag för att starta en liten gård

Den federala regeringen ger bidrag till småjordbrukare att köpa jordbruksmark. Dessa bidrag är avsedda att hjälpa till att kostnaden för att bygga och ombyggnad bostäder och andra jordbruksanläggningar. Dessutom kan medel användas mot bevara befintli

Read More...
Behöver jag en advokat att lämna in en liten gård Affidavit?

Behöver jag en advokat att lämna in en liten gård Affidavit?

När en person dör, måste hennes tillgångar brukar passera genom en långdragen juridisk process som kallas bouppteckning innan tillgångarna kan delas ut till arvingar eller förmånstagare. I de flesta stater, men det finns möjlighet att använda en lite

Read More...
Hur Fil ett intyg för indrivning av en liten gård

Hur Fil ett intyg för indrivning av en liten gård

När en person dör, allt han äger - hans tillgångar - minus allt han är skyldig - sina skulder, liens eller lån - lika sitt nät egendom. Inte alla har en stor netto egendom. I USA, nästan alla 50 stater och District of Columbia har bouppteckning lagar

Read More...
Hur man startar en liten gård

Hur man startar en liten gård

Starta en liten gård kan vara ett givande strävan för alla som någonsin har velat ta hand om boskap, höja grödor och njuta av landsbygden livsstil. Man kan också göra en liten summa pengar från de varor som produceras. Men att starta en liten gård ta

Read More...
Hur att rensa upp en liten gård Pond

Hur att rensa upp en liten gård Pond

Liten gård dammar ger ett vattenhål för boskap, lantlig eldledning och ett alternativ för bevattning. Dessutom kommer små dammar fyllda med akvatiska livet ger dig en plats att fiska när inte hårt arbete på gården. Med tiden kan en uppbyggnad av skrä

Read More...
Hur Probate en liten gård i Florida

Hur Probate en liten gård i Florida

Bouppteckning är den rättsliga process som används för att redogöra för egendom och fördela tillgångar en egendom på döden av den avlidnes. Bouppteckning kan vara en lång och ofta dyra, juridisk process. I Florida, kan bouppteckning processen vara my

Read More...
Undvika Probate och stänga en liten gård

Undvika Probate och stänga en liten gård

Bouppteckning är en domstol övervakad process som inträffar efter en person har avlidit. Bouppteckning kan ta månader eller år att slutföra och kan innebära krav från fordringsägare, eventuella invändningar mot viljan och kostsamma domstolsförfarande

Read More...
Hur Hedge för bullerskydd i en liten gård

Hur Hedge för bullerskydd i en liten gård

Oavsett om du bor i en trafikerad väg, är trötta på dina bullriga grannar eller helt enkelt vill öka lugn och ro du njuta i din trädgård, plantera häckar är ett effektivt sätt att blockera buller i ett uterum. När du har en liten gård, men det är vik

Read More...
Hur man gör en levande på en liten gård

Hur man gör en levande på en liten gård

Föreställ: en liten bit mark, några kära och mat odlas direkt från din jord. Att leva på en liten gård kan vara en dröm. Men med uppkomsten av stora jordbruksnäringen är småbönder det svårare att fortsätta sin verksamhet och betala räkningar. Lycklig

Read More...