Steg för lärande Processkartläggning

In Företag
Advertisement

Steg för lärande Processkartläggning


Processkartläggning innebär att definiera vilka aktiviteter utförs, som är ansvarig, vilka normer bör verkställas och hur framgång mäts. Genom att skapa en bild av hur saker och ting fungerar, kan förbättringar införas för att säkerställa processer är effektiva. Eftersom den internationella standardiseringsorganisationen kvalitetsstandarden 9001 kräver att en processinriktning, kan du behöva för att kartlägga dina affärsprocesser om du oberoende revision och vill bli certifierad i överensstämmelse. Att lära sig att kartlägga processer börjar med att bli skicklig på att skapa flödesscheman och diagram för förvaltning, drift och stödja processer för att analysera ett företag.

förståelse flödesscheman

Först lära sig att skapa flödesscheman för att designa, analysera och dokumentera hur arbetet utförs. Ett flödesschema visar steg som rutor och deras ordning visas med kontakter med pilar. Du kan skapa detta med papper och penna eller Office-program (till exempel Microsoft Visio och Excel). Representerar start- och slutpunkter som märkta cirklar. Använd piltangenterna för att visa flödet från en punkt till en annan. Använd rektanglar att representera steg. Anställ parallellogram för ingående och utgående handlingar. Visa villkorlig förgrening eller beslut som en diamant. Med hjälp av dessa standardkonventioner gör flödesscheman lättläst.

studerar Diagrams

Nästa, lära sig att skapa orsak och verkan diagram (även kallat fiskbensdiagram) för kvalitetsbrister identifiera och förebygga. Dessa diagram identifiera faktorer som ger ett resultat. Kategori orsaker av människor, teknik, process, mänsklig interaktion eller andra grupper på hög nivå. Genom att ställa varför ett tillstånd existerar, kan du konstatera dess närvaro på grund av en möjlig bakomliggande orsak.

Borrning Down in på detaljer

Slutligen, lära sig att utveckla processkartor på olika nivåer, som börjar med den högsta nivån process kondenseras till en enda sida. Använd nästa nivå (nivå 1) för att förklara grundläggande discipliner. Lista uppsättningen översikt modeller på nivå 2. Visa detaljerade förfaranden på nivå tre.

Analys av detaljerade processer kan avslöja brister. Till exempel kartlägga processen för att göra en beställning på en webbplats och du kan finna det tar många fler steg än du trodde. Detta kan vara en orsak till hög överge hastighet på webbplatsen. Tänk på olika sätt att hantera denna fråga. Kan du rekommendera anpassa kassan? Vilka åtgärder kan kombineras eller elimineras? Vad strömlinjeformad process kan du rekommendera som skulle uppnå samma resultat, men mer tillförlitligt? Bekräfta dina idéer med experter.

Bra affärer processkartläggning är en förutsättning för en effektiv förvaltning och värt ansträngningen som krävs för att bemästra över tiden. Börja med de grundläggande elementen och kombinera dem för att ligga till grund för en god affärsanalys.

You may also read!

Hur man skriver en undervisning och lärande Reflekterande Essay

Hur man skriver en undervisning och lärande Reflekterande Essay

En undervisning och lärande reflekterande uppsats uttrycker din personliga filosofi och mål i undervisningsmetoder. Även kallad en undervisning uttalande, en reflekterande uppsats kan förändras och expandera som du får mer erfarenhet. Dessa essäer ka

Read More...
Undersökande Math lärande

Undersökande Math lärande

Förfrågan baserat lärande är en inställning till undervisning som bygger på elevcentrerad verksamhet och ifrågasättande, snarare än den traditionella lärarcentrerade tillvägagångssätt förlitar sig på läroböcker och föreläsning. Lärarens roll är mer s

Read More...
Fördelar med Processkartläggning

Fördelar med Processkartläggning

Som en visuell skildring av en organisations arbetsflöde, processkartor beskriva stegen i arbetsflödet. Genom att analysera den detaljerade flödet, är det möjligt att identifiera områden som behöver förbättringar. I ett nötskal, processkartor öka pro

Read More...
Hur man gör Processkartläggning för ett hotell

Hur man gör Processkartläggning för ett hotell

Processkartläggning är ett effektivt sätt att samla in information för att avgöra hur ditt hotell fungerar. Det kan hjälpa hotell ledning förstår gästupplevelsen liksom den anställde erfarenhet, och kan avslöja områden av ineffektivitet och möjlighet

Read More...
Skillnader mellan Värdeflödesanalys och Processkartläggning

Skillnader mellan Värdeflödesanalys och Processkartläggning

Värdeflödesanalys (VSM) är ett grafiskt verktyg som ursprungligen användes i bilindustrin för att definiera en metod för att effektivisera arbetsprocesser som kallas "lean manufacturing." Toyota krediteras med att definiera denna strategi av åtg

Read More...
Processkartläggning Metoder

Processkartläggning Metoder

Affärsprocesskartläggning är en metod som används för att skapa omfattande, visuella konturer någon process som förbrukar särskilda ingångar för att skapa särskilda resultat. Processkartläggning metoder är utformade för att möjliggöra strategiska bes

Read More...
Mål för lärande Handwashing

Mål för lärande Handwashing

Korrekt handtvätt tekniker är ofta lärt sig i en förskola miljö, men förstärkts under de primära åren i grundskolan. Skriva lärandemål är avgörande för att planera en handtvätt lektion; forma verksamheten i enlighet med och översätta orsakerna till l

Read More...
Roll Bedömning i undervisning och lärande

Roll Bedömning i undervisning och lärande

Det är en vanlig missuppfattning att klassificering och bedömning är en och densamma. Medan bedömningen i skolan innebär att tilldela grader, är det mer än så för både läraren och eleven. Genom att bedöma vad eleven vet hur han lär sig och hur han ka

Read More...
Hur man gör Processkartläggning i Visio

Hur man gör Processkartläggning i Visio

Processkartor representerar grafiskt arbete flödes ingångar, utgångar och åtgärdssteg. Effektiva företag använder processkartläggning verktyg för att grafiskt representera processer. Grafisk representation av processkartor tillåter läsaren att enkelt

Read More...