Steg för organisatorisk förändring

In Företag
Advertisement

Steg för organisatorisk förändring


Hantera organisatorisk förändring - downsizing, införa ett nytt avsnitt eller sammanslagning med ett annat företag - kräver skicklighet. Även förändring i dagens snabba värld är ofta viktigt att hänga med i tiden och nya trender, vissa människor har en naturlig tendens att motstå. De föredrar att göra saker som de har alltid gjort dem, eftersom det är känt område och därmed säkrare. Organisatorisk förändring kan saboteras om viktiga gruppmedlemmar vägrar att följa ny politik eller strategier, så det är viktigt att engagera alla berörda parter i den organisatoriska förändringsprocessen.

Bedöma behovet av förändring. Undvika att falla i "förändring för förändring skull" fälla. Lista de organisatoriska förändringar som måste ske i organisationen. Det kan innehålla saker som en ny försäljnings riktning eller lägga till en ny avdelning.

Skapa en känsla av brådska och syfte. För förändring för att vara effektiva människor måste gå vidare med det. Att planera för att ändra något över 10 år kan vara en långsiktig strategi, men korta, skarpa åtgärder fungerar bäst när det gäller organisatoriska förändringar.

Bestäm förändring metod: top-down eller bottom-up. Om organisationsförändring kommer från presidenten nedåt, människor har två val: De kan anpassa sig eller hitta ett annat jobb. Bottom-up förändring innehåller ett lagarbete, och gör att människor känner sig som om de var inblandade i organisationsförändringen, i stället för att det tvingas på dem.

Farkosten en vision. Ge människor i organisationen en bild av förändringen och varför det är viktigt att organisationen som helhet, och till dem som enskilda medarbetare. Människor är mer villiga att acceptera förändringar om de kan se en orsak eller ett syfte.

Få människor på sidan med den föreslagna ändringen. Har möten och öppna forum. Uppmuntra människor att tala och uttrycka sina åsikter om ändringarna. Om anställda känner sig delaktiga, de är mer benägna att ta ansvar för förändringsarbetet.

Identifiera hinder för förändring. Var realistisk och titta på förändringsarbetet från olika vinklar. Spot de människor som kanske motsätter sig förändring och beräkna hur man bäst handskas med sitt motstånd. Också undersöka hur strukturella förändringar påverkar den totala driften av organisationen.

Genomföra förändringar. Välj ett datum den nya policyn träder i kraft och hålla fast vid det. Följ upp med e-post, meddelanden eller andra påminnelser om att låta alla veta att ändringarna är nu på plats och att alla anställda förväntas följa.

Utvärdera förändringar. När ändringarna har genomförts, övervaka och utvärdera dem som organisationen utvecklas. Bygga månatliga, kvartalsvisa och årliga utvärderingar i ändringen plan för att se till att det stannar på rätt spår.

You may also read!

Modeller och metoder för ledande organisatorisk förändring

Modeller och metoder för ledande organisatorisk förändring

I dagens alltmer konkurrensutsatta organisationer, är den enda ständig förändring. Progressiva ledare måste förstå när det krävs förändring och vad man ska göra åt det. Men, kan några av de bästa affärsstrategier misslyckas i avsaknad av en lämplig i

Read More...
Problem vid genomförandet av organisatorisk förändring

Problem vid genomförandet av organisatorisk förändring

Ibland under loppet av verksamheten, är det nödvändigt att ändra kulturen i en organisation. Organisatorisk förändring kan underlätta positiva resultat på lång sikt. På kort sikt kan det uppstå flera problem med genomförandet. Att vara medveten om nå

Read More...
Typer av organisatorisk förändring

Typer av organisatorisk förändring

Organisationsförändringen är en term företag använder för att beskriva en förändring av driften av företaget. Företag genomgå en organisationsförändring som svar på faktorer såsom ökad konkurrens, ny teknik och påverkade intäkterna negativt. Organisa

Read More...
Framgångsfaktorer för organisatorisk förändring

Framgångsfaktorer för organisatorisk förändring

Bnet.com definierar organisationsförändring som "samordning av en strukturerad övergångsperiod från situation A till situation B i syfte att uppnå varaktig förändring inom en organisation." Organisationsförändring syftar till att förbättra ett f

Read More...
Fördelar med organisatorisk förändring

Fördelar med organisatorisk förändring

Organisationsförändring avser ändringar som görs på det sätt en affärsfunktioner, införandet av stora affärsprocesser, förändringar i organisationens struktur, eller kulturella förändringar inom organisationen. Dessa är typiskt storskaliga förändring

Read More...
Organisatorisk förändring Teori

Organisatorisk förändring Teori

En organisation kan ha något annat val än att ändra. Det finns många skäl för en organisation att förändras, till exempel en plötslig förändring av det ekonomiska klimatet eller uppkomsten hot om konkurrens. Genom att förstå processen och teorin om o

Read More...
Hur organisatorisk förändring påverkar Anställda

Hur organisatorisk förändring påverkar Anställda

Organisationer måste förändras och anpassas regelbundet för att upprätthålla takten med konkurrenterna i en snabbt föränderlig omvärld. Förändring kan uppstå på grund av en rad olika interna och externa faktorer, över vilka organisatoriska ledare ibl

Read More...
Effekterna av organisationskultur på organisatorisk förändring

Effekterna av organisationskultur på organisatorisk förändring

Organisationsförändringen är en komplex trestegsprocess. Kurt Lewin, en tidig pionjär inom ämnesområdet organisatoriska förändringar, som beskrivs organisationsförändring genom att använda metaforen av fruset vatten; för att ta ett fyrkantigt block a

Read More...
Effektiv kommunikation i organisatorisk förändring

Effektiv kommunikation i organisatorisk förändring

Framgångsrik organisatoriska förändringar kräver användning av effektiva förändringsprocesser. Kommunikation är en nyckelkomponent i sådana processer på grund av organisatoriska förändringar bygger på att förändra medarbetarnas beteende. I sin artike

Read More...