Svenskt medborgarskap Krav

In Rättslig
Advertisement

Om du vill bli en Svensk medborgare, det finns rättsliga krav du måste uppfylla. Sverige kommer endast godkänna din ansökan om du uppfyller identitet, ålder, hemvist och moral standarder. Tålamod är en dygd när du skickar in din ansökan om medborgarskap. Behandling kan ta upp till 15 månader.

validate identitet

Du måste bekräfta din identitet genom att tillhandahålla ett dokument från en myndighet i hemlandet. Ett pass uppfyller detta krav. Migrationsverket eller Svenska Migrationsverket, accepterar inte körkort. Äktenskap, dop och födelsebevis inte betraktas som identitetsbevis. Vittnesmål från en förälder, ett syskon eller barn myndig är acceptabelt. Din make kan vittna om den sökandes vägnar om du och din make levde tillsammans innan Sverige. Varaktigheten av samlevnad måste vara i den utsträckning din make har inget tvivel om din identitet. Kontakta Migrationsverket för en fullständig lista över acceptabla bevis på identitetshandlingar (migrationsverket.se).

Identitetsbevis Undantag

Migrationsverket, på eget gottfinnande kan bekräfta din identitet genom att granska hemvist. Om du har bott i Sverige för en åttaårsperiod utan avbrott, kan Migrationsverket frångå legitimation standard. Den information du lämnar måste vara trovärdig, och erhålla erforderliga identitetshandlingar måste vara omöjligt.

ålder Krav

Du måste fyller 18 innan de lämnar in en ansökan om medborgarskap. Föräldrar ansöker om medborgarskap kan inkludera sina minderåriga barn på ansökan. Om du har ett svenskt förälder måste din förälder lämna in ansökan om medborgarskap.

Permanent uppehållstillstånd

Du måste ha en permanent uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd. Om du är medborgare eller anhörig till en EU eller EES-medborgare, registrera din permanenta uppehållsrätt med Migrationsverket. Detta snabbar behandlingen av din medborgarskapsansökan. EU stater är Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet består av Island, Norge och Liechtenstein.

Krav på bosättning

Tid i Sverige beror på din status nuvarande bosatt. En utländsk medborgare måste uppehålla sig i Sverige i fem år. Statslösa sökande måste uppehålla sig i Sverige i fyra år. Flyktingar måste vara bosatt i Sverige i fyra år. Att leva med en svenska make, partner eller sambo minskar bosättningskravet till tre år. Om maken var bosatt i ett annat land, måste maken vara ett svenskt hemvist i minst två år.

bakgrunds~~POS=TRUNC

Du måste genomgå en kredit, brottsling och säkerhetskontrollen för att få medborgarskap. En kriminellt förflutet hindrar inte medborgarskap, men din väntetid beror på straff. Till exempel måste du vänta åtminstone fyra år från det datum då din skyddstillsyn började. Om du böter eller inspärrade, väntetiden ökar.

Ansökan

Fyll i ansökan och skicka med rekommenderat brev till Migrationsverket (migrationsverket.se). Inkludera identitetshandlingar, kontroll bostad och en personbevis. Du kan få registreringsbeviset från svenska Skatteverket. Om att ge ett pass, måste du skicka den ursprungliga pass. Migrationsverket håller passet och returnerar det när ansökan behandlas. Ring eller maila Migrationsverket om du behöver ditt pass innan ansökan bearbetningen är klar. Migrationsverket kommer tillbaka passet, men du måste då lämna in den igen det för att slutföra behandlingen.

Ansökningsavgift och Väntetid

Inkludera ansökningsavgiften. Från och med maj 2011 är ansökningsavgiften för svenskt medborgarskap 1500 svenska kronor eller $ 235,39 i amerikanska valutan. Avgifter gäller inte om du är statslös eller flykting sökande.

You may also read!

Dubbelt medborgarskap Krav för Nicaragua

Dubbelt medborgarskap Krav för Nicaragua

Dubbelt medborgarskap är ett svårt ämne som lagar om det varierar från land till land. Vissa länder tillåter fullt dubbelt medborgarskap med någon nation av behörighet, medan andra tillåter dubbelt medborgarskap endast med vissa nationer eller endast

Read More...
Medborgarskap Krav på US Supreme Court Justices

Medborgarskap Krav på US Supreme Court Justices

Det finns ingen lag beordrat US Supreme Court Justices vara en amerikansk medborgare eller bosatt i USA. Men historiskt sett, de flesta amerikanska högsta domstolen domarna var eller är medborgare födda i USA och alla av dem bosatt i USA när de utsåg

Read More...
Dubbla mexikanska medborgarskap Krav

Dubbla mexikanska medborgarskap Krav

Från och med 1998, personer som en gång hade förlorat sin mexikanska medborgarskap på grund av att bli naturaliserad i ett nytt hemland, kan nu få tillbaka sin mexikanska medborgarskap igen. Processen, som kallas dubbla mexikansk medborgarskap, tillå

Read More...
USA och irländska dubbelt medborgarskap Krav

USA och irländska dubbelt medborgarskap Krav

Dubbelt medborgarskap uppstår när en person blir en medborgare i mer än ett land, antingen genom födelse, härkomst eller naturalisering. Medan en kandidat måste uppfylla olika kriterier för att bli en dubbel medborgare Irland och USA, förblir process

Read More...
Brittiskt medborgarskap Krav

Brittiskt medborgarskap Krav

Storbritannien, som ofta kallas Storbritannien, består av de fyra länderna i England, Nordirland, Skottland och Wales. De som vill bli naturaliserade medborgare i Storbritannien måste ansöka om brittiskt medborgarskap. Om ansökan godkänns blir sökand

Read More...
Bahamas Medborgarskap Krav

Bahamas Medborgarskap Krav

Bahamas lockar många människor varje år för semester; dock kan bli medborgare i landet vara en utmaning. Bahamas regeringen ger ersättning för årlig och permanent uppehållstillstånd för icke-Bahamians som uppfyller vissa grundläggande kriterier, kan

Read More...
Malaysiska Medborgarskap Krav

Malaysiska Medborgarskap Krav

Medborgarskap är viktigt för alla som vill tillbringa många år i ett land. Det är inte lätt att få medborgarskap från ett land, och varje land har sina egna regler. Malaysia är inte annorlunda. Följande är de krav man måste uppfylla för att komma ifr

Read More...
Japanska Medborgarskap Krav

Japanska Medborgarskap Krav

Medborgarskap kraven varierar från land till land, så om du tittar på att leva i ett annat land under en längre tid, se till att du forskning invandringslagar för det landet. Japan, för det mesta, har en enkel och okomplicerad system medborgarskap. D

Read More...
Jamaican Medborgarskap Krav

Jamaican Medborgarskap Krav

Det finns ett antal olika sätt för jamaicanska medborgarskap ska beviljas. Medborgarskap rättigheter och krav beskrivs i kapitel II i konstitutionen av Jamaica och i den jamaicanska medborgarskapslagen. Förutom att kvalificera sig för medborgarskap g

Read More...