Business & Society

Advertisement
Hur man beräknar Differentierad Bruttomarginal kommissionen

Hur man beräknar Differentierad Bruttomarginal kommissionen

Vissa företag väljer att betala försäljare provision baserad på differentierad procent bruttomarginal. Denna nivåindelat system ger en monetär incitament för försäljning professionella att sälja produkter till högsta möjliga pris. Enligt denna modell

Read More...
Vilka typer av jobb anses Stillasittande?

Vilka typer av jobb anses Stillasittande?

Den amerikanska Social Security Administration definierar stillasittande arbetare som de spenderar majoriteten av deras skift sitter, lyfta högst 10 pounds och stående och gående högst två timmar av en åtta timmars arbetsdag. Även på arbetsplatsen fy

Read More...
Rabatt faktor för ekonomisk Analyser

Rabatt faktor för ekonomisk Analyser

I ekonomisk analys, är diskonteringsfaktorn ett mått på hur människor värde tid. Enkelt uttryckt, är det en uppskattning av hur mycket mindre något är värt om det tas emot i framtiden. En positiv diskonteringsfaktor indikerar att den ytterligare tide

Read More...
Varför är vattnets kretslopp Viktigt att ett ekosystem?

Varför är vattnets kretslopp Viktigt att ett ekosystem?

Vatten är en nödvändighet för livet. Levande organismer innefattar minst 70 procent av vatten. Det är den enda substans som finns på jorden och i atmosfären i sina tre faser - fast, flytande och gasformiga - samtidigt. Vattnet, eller hydrologiska, är

Read More...
Wallersteins teori om globaliseringen

Wallersteins teori om globaliseringen

Globaliseringen, eller det gemensamma, världsomfattande expansion av världsekonomin, är en populärt debatterat ämne bland ekonomer. Förespråkare av globaliseringen säger att det ger nya möjligheter för alla, medan anti-globaliseringsgrupper tyder på

Read More...
Hur fungerar den geografi region påverkar dess ekonomi?

Hur fungerar den geografi region påverkar dess ekonomi?

Geografin spelar en viktig roll i utveckling och framgång i en ekonomi. Historiskt sett ekonomier nära hamnar och resvägar växte snabbt och bibehölls genom konstant handel i området. Från städerna på Sidenvägen till hamnar på Mississippifloden, hjälp

Read More...
Skillnaden mellan effektivitet och effektivitet

Skillnaden mellan effektivitet och effektivitet

Även används ofta omväxlande, inte termerna "effektivitet" och "effektivitet" inte har samma betydelse. Vidare, även om resultaten av effektiva föreställningar är båda mycket önskvärt, effektiv prestanda och effektiv prestanda kan ha m

Read More...
Kvalifikationer för att vara en brevbärare märker bäraren

Kvalifikationer för att vara en brevbärare märker bäraren

Brevbärare, även känd som posttjänster brevbärare eller brevbärare, arbete för US Postal Service. Deras primära uppgift ansvar är att leverera den dagliga post till utsedda bostäder och företag på deras postvägarna. De får runt antingen till fots ell

Read More...
Negativa effekter av en planekonomi

Negativa effekter av en planekonomi

En planekonomin är en i vilken en regering gör alla eller de flesta av de ekonomiska beslut på marknaden och äger alla eller de flesta egendom, särskilt alla stora kommersiella och industriella rättigheter. Generellt kommunist, socialist och fascisti

Read More...
Nackdelarna med Wetland naturreservat

Nackdelarna med Wetland naturreservat

Våtmarker är naturens system för kontroll av översvämningar och vattenrening. De lagrar överflödigt vatten från en flod översvämning eller under en storm och låt den rinna sakta tillbaka till floden som en storm avtar. Våtmarker filtrera bort översko

Read More...
Vad är en budget Cut?

Vad är en budget Cut?

Statliga företag, företag och privatpersoner att skapa budgetar för att hantera sina dagliga ekonomiska angelägenheter. Även om alla trivs på att ha en balanserad budget, är termen "budget cut" i hög grad förknippas med regeringar, som har till

Read More...
Hur ta reda på om Comcast finns i ett område?

Hur ta reda på om Comcast finns i ett område?

Comcast är ett telekommunikationsföretag som erbjuder kabel-tv, telefon och höghastighetstjänster till privatkunder och företagskunder. Om du vill bestämma tillgängligheten av Comcast tjänster för ett visst område, kan du använda Comcasts online till

Read More...
En karriärväg i Fotografering

En karriärväg i Fotografering

Fotografering är en hobby för många människor. Men för vissa är det en karriär. Fotografi tillåter dig att vara kreativ och använda dina konstnärliga talanger i en mängd olika yrken. Många fotografer lockas till konstformen som barn eller ungdomar, o

Read More...
Vilka är kraven för att bli en Case Manager?

Vilka är kraven för att bli en Case Manager?

Case chefer arbetar med sjukvårdsinrättningar, myndigheter, domstolar och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa kunder som kan vara sjuk eller skadad. Deras jobb innefattar att tillhandahålla en plan som kommer att förbättra den mentala och fysisk

Read More...
Vad är en stadsbebyggelse?

Vad är en stadsbebyggelse?

En tätorten är ett tätt befolkat område som omfattar mestadels konstgjorda strukturer som innehåller alla med ett samhälle administrativa, kulturella, bostäder och religiösa funktioner. I vissa länder, som Sovjetunionen och Indien, kan officiella urb

Read More...
Den genomsnittliga lönen för psykiatri Residents

Den genomsnittliga lönen för psykiatri Residents

Psykiatriker är läkare som förhindrar, diagnostiserar och behandlar psykiska sjukdomar. Omfattningen av deras arbete är omväxlande, med några i privat praktik behandla den allmänna befolkningen, medan andra arbetar i specialiteter som rättspsykiatri.

Read More...
Utmaningar för Global Business

Utmaningar för Global Business

Vid något tillfälle, företag öga den ökade förbrukningen i spirande marknader som Indien och Kina och begrunda det bästa sättet att fånga den marknadsandel. Men innan du skickar miljontals värde av inventering utomlands, bör företagen erkänna och för

Read More...
Skillnaden mellan 501 (c) (3) och 501 (c) (6)

Skillnaden mellan 501 (c) (3) och 501 (c) (6)

Internal Revenue Service har många beteckningar för ideella organisationer. Även 501 (c) (3) organisationer är mer bekant för många, IRS tillåter också skattefri status för vissa affärs ligor enligt avsnitt 501 (c) (6) i skattelagstiftningen. Dessa o

Read More...
Hur man skickar ett paket till Jamaica

Hur man skickar ett paket till Jamaica

Jamaica är en önation i Stora Antillerna ligger söder om Kuba i Västindien. Om du vill skicka ett paket till Jamaica, kan du använda flera internationella paketleveransföretag, däribland United States Postal Service (USPS), FedEx, UPS och DHL. När du

Read More...
FEMA: s byggkrav i översvämningsområden

FEMA: s byggkrav i översvämningsområden

FEMA definierar en flodslätt som ett område med en 1 procent eller större chans att få översvämningsskador över ett visst år. Även FEMA inte direkt reglera byggkrav i översvämningsområden, erbjuder de federalt backas översvämning försäkring till samh

Read More...