driver en affärsverksamhet

Advertisement
Har ett företag Resultat betala skatt på balanserade vinstmedel?

Har ett företag Resultat betala skatt på balanserade vinstmedel?

När ett företag drivs genom en juridisk person som ett bolag eller aktiebolag, intäkterna från verksamheten går in i företagets räkenskaper innan den distribueras till ägarna. De pengar som finns kvar i bolagets redovisning och varken ut till ägarna

Read More...
Hur ta isär en traktor Cylinder

Hur ta isär en traktor Cylinder

Grävcylindern är den del som ger operatören möjlighet att öppna och stänga skopan. Att tillämpa behövs öppnings- och stängningstryck, måste hydraulvätska att strömma genom cylindern vid en konstant nivå. Men med tiden O-ringar och tätningar på cylind

Read More...
Vad är en bok kritiker årslön?

Vad är en bok kritiker årslön?

Även om du kanske har skrivit en bokrecension i skolan, är chansen att det bar lite likheter med vad en professionell bok kritiker gör för en levande. Kritiker inte bara sammanfatta romaner och fack verk som de har läst, åtminstone inte de goda. Istä

Read More...
Vad händer med tillgång och efterfrågan kurvan när Produktionskostnader gå upp?

Vad händer med tillgång och efterfrågan kurvan när Produktionskostnader gå upp?

Lagen om tillgång och efterfrågan visar att när produktionskostnaderna stiger, minskar utbudet vanligtvis på marknaden. Detta leder ofta till en ekonomisk effekt som kallas en brist, det vill säga utbudet sjunker under sin jämvikts balans med efterfr

Read More...
Franchisor vs. Franchisee

Franchisor vs. Franchisee

En franchise är en affärsenhet där ägaren av företaget, som kallas franchisegivaren, säljer rätten att driva enskilda enheter till entreprenörer som kallas franchisetagare. Medan franchisetagare äger sina enheter, måste de kompensera franchisegivaren

Read More...
Har en partnerskap Lös Om en partner som äger 50% dör?

Har en partnerskap Lös Om en partner som äger 50% dör?

Ett partnerskap är alla företag där två eller flera personer associerar för att göra en vinst. Partnerskap är inte alltid formella, och om du arbetar för att bygga ett företag med någon, kan du göra anspråk på att vara hans partner. I de fall där aff

Read More...
Hur man beräknar den totala efterfrågan Curve

Hur man beräknar den totala efterfrågan Curve

kurvan för aggregerad efterfrågan används för att visa sambandet mellan det totala antalet varor och den genomsnittliga prisnivån på varor och fastställda tidsintervall utbudet. Det finns fyra stora bitar för att beräkna kurvan för aggregerad efterfr

Read More...
Lönen för en Repo Man

Lönen för en Repo Man

Många repo män - eller kvinnor - börja arbeta för ett återtagande företag att lära sig linor, sedan gå vidare till att gå in i affärer för sig själva. Det kan vara en mycket lukrativ karriär, men du kan ta ditt liv i dina händer med arga auto ägare,

Read More...
Effekterna av en överskattning av tillgångar på andra områden i bokslutet

Effekterna av en överskattning av tillgångar på andra områden i bokslutet

Boksluts användare förlita sig på de publicerade rapporterna att bedöma företagets resultat och fatta beslut. Företags revisorer registrera finansiella transaktioner upplevs av företaget och förbereda de finansiella rapporterna för dessa användare. I

Read More...
Hur man kör en KFC Business

Hur man kör en KFC Business

Betjänar "finger lickin 'bra" stekt kyckling sedan 1952, är KFC en global snabbmatskedja med över 5000 restauranger i USA. Grundat av överste Harland Sanders, är KFC väl känd för sin hemliga recept ursprungliga recept kyckling, och erbjuder fran

Read More...
Vad är en export Bill of Lading?

Vad är en export Bill of Lading?

Frakt varor från en plats till en annan är en viktig uppgift för exportföretag, och när ett företag bedriver denna verksamhet, innebär det en viss risk. När godset lämnar bolagets innehav, de anförtros ett rederi. Att dokumentera denna överföring av

Read More...
Hur man schemalägga uppgifter för anställda

Hur man schemalägga uppgifter för anställda

Hålla dina anställda på banan kan vara en knepig verksamhet, särskilt om de har flera uppgifter att jonglera. Schemaläggning uppgifter i förväg, men ser till att de anställda aldrig blindsided av plötsliga förfallodatum och att arbetsbelastningen del

Read More...
Hur kan jag Påskynda skicka ett brev till en postbox?

Hur kan jag Påskynda skicka ett brev till en postbox?

Påskynda ett brev till en postbox kan ske genom kurir. Avsändaren har olika leveransalternativ tillgängliga, den snabbaste leveransalternativ är samma dag eller över natten service. De flesta stora namn kurirer erbjuder övernattning sjöfarten var som

Read More...
Korsförsäljning Tips för Bank Tellers

Korsförsäljning Tips för Bank Tellers

Många banker erbjuder incitament till rösträknare om de korsförsäljning nya konton eller tjänster till kunder. Incitamenten kan avsevärt öka en teller intäkter med månads- eller kvartals bonusar. En teller ska kunna föreslå en produkt utan att vara o

Read More...
Idéer för att skriva en sysselsättningssjälvutvärdering

Idéer för att skriva en sysselsättningssjälvutvärdering

Som en del av anställningsavtalet, är många anställda som behövs för att skriva en självutvärdering av deras resultat på jobbet. Som du skriver en självutvärdering, fundera på hur du kan presentera ditt bidrag i ett positivt ljus samtidigt visa att d

Read More...
Vikten av en företagskultur

Vikten av en företagskultur

Stämningen eller aura av företagets arbetsmiljö är känd i näringslivet som "företagskultur." Det finns stora skillnader mellan ett företag med en dyster kultur kontra en med en energisk kultur. Byggnaden arkitektur, färger rum eller skåp och per

Read More...
Hur du fyller i formulär utan en skrivmaskin

Hur du fyller i formulär utan en skrivmaskin

Föregångare till ordbehandlings datorer och ordbehandlings tillämpningar inom modern stationära datorer, skrivmaskiner var bland de första enheterna som får folk att komponera dokument utan att behöva skriva på fri hand. Naturligtvis, skrivmaskiner v

Read More...
Hur spela in förskingring av tillgångar i bokslutet

Hur spela in förskingring av tillgångar i bokslutet

Förskingring av tillgångar är missbruk av företagets utrustning eller kontanter för personlig vinning. I affärssyfte, är posterna i huvudsak anses stulen egendom, och du bör justera de finansiella rapporterna för att korrekt återspegla förlusten. Ett

Read More...
Vilka är fördelarna med Dokumentet Control?

Vilka är fördelarna med Dokumentet Control?

Organisera ett företags arkivering och dokumentsystem är en integrerad del av framgång. I synnerhet, är dokumentkontroll nödvändig, inte bara för effektivitet och produktivitet, men även för säkerheten och integriteten för dokumentets information. Fu

Read More...
Vad är en 501 (c) (3) ideell organisation?

Vad är en 501 (c) (3) ideell organisation?

En välgörande grupp eller stiftelse kan betecknas som skattefri enligt avsnitt 501 (c) (3) av den federala skattelagen. IRS kommer att acceptera en ansökan om denna status med flera viktiga förhållanden. Så länge gruppen bibehåller sin 501 (c) (3) st

Read More...