Företagsledning

Advertisement
Top Ten etiska företag

Top Ten etiska företag

Etik i affärsmetoder gör företag stora arbetsplatser för, liksom arbetet med. Varje år listor består av de 100 etiska företag släpptes av oberoende studier som Ethisphere Institute och CNN Money. Företag på dessa listor går bortom ord och faktiskt i

Read More...
Skillnader mellan efterfrågan planering vs Demand Management

Skillnader mellan efterfrågan planering vs Demand Management

Efterfrågan planering och hantering av efterfrågan, även om de verkar liknande, har tydliga mål. Prognostisering innebär att förutsäga kommande konsumenternas efterfrågan, som hjälper ett företag förbereda sig för den närmaste framtiden. Styrning av

Read More...
Skillnaden mellan en Bokslutskommuniké Audit & en Forensic Audit

Skillnaden mellan en Bokslutskommuniké Audit & en Forensic Audit

Den främsta skillnaden mellan finansiella och kriminalteknisk revision ligger i samband med revisionen. En finansiell revision bekräftar giltigheten av ett företags bokföring, ger investerare och fordringsägare med tillförsikt i den finansiella infor

Read More...
Vad gör en komplett uppsättning av finansiella rapporter innehålla?

Vad gör en komplett uppsättning av finansiella rapporter innehålla?

En komplett uppsättning av finansiella rapporter inkluderar en rapport över finansiell ställning, en redogörelse för vinst och förlust, en rapport över kassaflöden och en rapport över förändringar i eget kapital. I en finansiell ordlista, termer som

Read More...
Vad är effekten av intäktskällor på finansiella rapporter?

Vad är effekten av intäktskällor på finansiella rapporter?

Ett företags intäkter kommer från en mängd olika källor, inklusive försäljning av varor, räntor på lån, samt inkomst från hyra eller leasing. Revisorer första posten intäkter i informella liggare för att spåra kapital som kommer in i företaget. Infor

Read More...
Fördelar och nackdelar med materiella och immateriella tillgångar

Fördelar och nackdelar med materiella och immateriella tillgångar

Materiella tillgångar är egenskaper och resurser ett företag äger som kan mätas direkt. Immateriella tillgångar kan inte mätas, men fortfarande har värde, såsom ett starkt varumärke eller namn erkännande. Vid bedömningen av värdet av ett företag, tän

Read More...
Hur bestäms vinstmaximerande produktionsnivån

Hur bestäms vinstmaximerande produktionsnivån

Maximera vinsten though produktionsnivån planering kan verka som en svår uppgift, men genom att jämföra den totala kostnaden och de totala intäkterna per post på olika produktionsnivåer, kan ett företag ringa in den perfekta produktionsnivån. Bestämm

Read More...
Klagomål Management Process

Klagomål Management Process

När en kund eller klient uttrycker missnöje med en tjänst eller produkt, vare sig skriftligt eller muntligt, bör det finnas en intern kundservice process på plats för att på ett effektivt sätt hantera klagomål. Ett formellt klagomål förfarande försäk

Read More...
Hur man utvecklar Vision uttalanden

Hur man utvecklar Vision uttalanden

En vision är utvecklad av ett företag som ett uttryck för sin slutliga målet som ett företag. Det är ofta förväxlas med en uppdragsbeskrivning, som identifierar ett företags syfte - till exempel "vårt syfte är att göra kvalitets datorer." Medan

Read More...
Hur man skriver ett formellt beslut

Hur man skriver ett formellt beslut

Om du arbetar med någon typ av kommitté eller lagstiftande organ, då vet du att processen för att ändra politiken i gruppen är inte lätt. När du föreslå förändringar som bör göras för att politiken, det bästa sättet att gå till väga inte meddelar din

Read More...
Hur man skriver ett årligt bidrag Statement

Hur man skriver ett årligt bidrag Statement

Amerikansk lag uppmuntra bidrag till välgörande ändamål. Avdrag för sådana bidrag kan sänka bedömningar inkomstskatt. Internal Revenue Service kräver välgörenhetsorganisationer att lämna skriftliga upplysningar till givare som bidrar mer än $ 75 i en

Read More...
Hur man spelar in avskrivning av föråldrad inventering i en dagboksanteckning

Hur man spelar in avskrivning av föråldrad inventering i en dagboksanteckning

Föråldrade inventering består av produkter som ett företag som inte längre kan sälja på grund av olika orsaker, såsom en produkt som omodernt eller innehåller gammal teknik. När du inser att en del av ditt lager har blivit föråldrad, måste du spela i

Read More...
Hur man blir en leverantör för Chase Bank

Hur man blir en leverantör för Chase Bank

Chase är bland de största innehavarna av Real Estate Ägs eller REO fastigheter - och om du är en fastighetsmäklare, mäklare eller en kapitalförvaltare, har företaget anges som en godkänd leverantör kan öka din vinst exponentiellt. Chase har antagit e

Read More...
Vad finns vinster på en balansräkning?

Vad finns vinster på en balansräkning?

Vinster på ett företags balansräkning speglar den positiva skillnaden mellan en investering ursprungliga inköpspris och dess marknadsvärde. Företag gör ofta kortsiktiga och långsiktiga investeringar i form av köp av aktier och obligationer. Det pris

Read More...
Vad är organisatoriska system?

Vad är organisatoriska system?

Olika managementkonsulter och akademiker beskriver organisatoriska system som använder en mängd olika klassificeringar, men de flesta definitioner hänvisar till strukturen ett företag använder för att organisera sina funktioner och ansvarsfördelning

Read More...
Retribution Om en kund inte betalar för en datorreparationer

Retribution Om en kund inte betalar för en datorreparationer

Ägna någon tid i dator reparation företag och du får veta att svåra kunder ofta ytan när det gäller att betala för nödvändiga reparationer. Samma konsument som inte skulle blinka på att betala för en bilreparationer kommer ofta balk när du presentera

Read More...
Vilka är fördelarna och nackdelarna med Sole-firmor?

Vilka är fördelarna och nackdelarna med Sole-firmor?

En enda-firma föreligger när en enskild person äger ett företag. Detta ägande stil ger full kontroll till en enda person, att låta honom ställa visionen för företaget och njuta av de betydande skattemässiga fördelar som är förknippade med en enda-fir

Read More...
Vilka är de typer av Business Finance?

Vilka är de typer av Business Finance?

Företagsekonomi går till hjärtat av dagens lönsamhet ledningen. Det gör att alla organisationer, små aktörer och ståndaktiga multinationella företag, att fortsätta sina operativa mål och frodas. Utan sådana finansiella produkter som eget kapital och

Read More...
Hur man beräknar Månader och dagar

Hur man beräknar Månader och dagar

Om du äger och driver ett företag, kan du behöva korrekt beräkna antalet månader och dagar mellan två uppsättningar av datum. Till exempel, om en kund behöver ett fartyg var 37 dagar, måste du beräkna leveransdatum oavsett om denna dag infaller i vec

Read More...
Redovisning av Entreprenadavtal

Redovisning av Entreprenadavtal

Byggprojekt kan ta flera redovisningsperioder innan slutförs. Byggföretaget ingår ett avtal med kunden, som definierar när byggföretaget räknar med att avsluta projektet och när kunden kommer att göra betalningar. Betalningen sker vanligtvis under he

Read More...