K-12 för studenter

Advertisement
Fördelarna med handledning

Fördelarna med handledning

Ta emot handledning tjänster kan vara en värdefull tillgång för barn i alla åldrar. Vanligtvis kommer barn med inlärningssvårigheter eller de som misslyckas ett visst ämne får handledning, men det finns också fördelar för barn som kan behöva sanering

Read More...
För Science Fair, hur bevattna påverkar Seed Växten?

För Science Fair, hur bevattna påverkar Seed Växten?

Det är allmänt känt att frön behöver vatten för att växa, men alla som vill de bästa plantorna bör väl vatten dessa frön. För mycket eller för lite vatten kan negativt påverka en växts tillväxt, såsom burk tillsatser till vattnet. Slutföra ett experi

Read More...
Hur man gör min Tri-Fold Board Presentation Enorm

Hur man gör min Tri-Fold Board Presentation Enorm

Göra en utmärkt tri-fold ombord presentation beror till stor del på att se till att behoven hos din målgrupp beaktas. För detta ändamål bör du göra allt för att utforma kortfattade och omfattande material som lätt kan visas på en tri-fold ombord. Kom

Read More...
Vad är en beskrivande uppsats?

Vad är en beskrivande uppsats?

Uppsats uppdrag inkluderar olika former av genren, inklusive expository, beskrivande, berättande och övertygande. I en beskrivande uppsats beskriver studenten en person, minne, situation, plats, erfarenhet eller något föremål. Till skillnad från andr

Read More...
Hur får man redo för 10th Grade geometri

Hur får man redo för 10th Grade geometri

När du lär dig de grundläggande begreppen algebra i åttonde och nionde klass kan geometri tyckas främmande territorium i tionde klass. Trots att geometri verkar orelaterade till allt du har lärt dig hittills, om du har bemästrat de begrepp som du har

Read More...
Hur man beräknar sannolikheten Med Procentsatser

Hur man beräknar sannolikheten Med Procentsatser

Beräkna sannolikheten med procentsatser är ett gemensamt ämne lärt i K-12 år och är användbar i hela ditt liv. Du kommer ofta höra uttalanden som "Du har en 50 procents chans att vinna" eller "35 procent av förarna har drycker i sina händer

Read More...
Hur man skriver en Orsaks Argument Papper

Hur man skriver en Orsaks Argument Papper

En orsaks argument uppsats använder resonemang, frågor, resurser och induktiva tänkande för att presentera en slutsats på ett argument. Det bör inledas med en redogörelse för författarens syn eller teori om ett argument. Ett orsaks argument papper bö

Read More...
Vilka är de tre olika ekonomiska system?

Vilka är de tre olika ekonomiska system?

Ett ekonomiskt system är en mekanism genom vilken ett land eller en enhet ordförande över ett stort område, organiserar sin ekonomi. Detta innebär att den instruerar hur varorna produceras och fördelas och hur tjänsterna ska fördelas kvantitativt och

Read More...
Science projekt med läsk

Science projekt med läsk

Läsk är en dryck som konsumeras av studenter i alla åldrar, så det är bara logiskt att använda läsk i skolan vetenskap projekt. Alternativen för vetenskap projekt som använder soda som en viktig del varierar kraftigt och kan modifieras för att ge en

Read More...
Hur man skriver en aktuell händelse Essay

Hur man skriver en aktuell händelse Essay

Aktuella uppsatser händelsetilldelas informera studenterna om viktiga händelser runt om i världen. Eleverna lär sig att reflektera och bilda sig en uppfattning om social rättvisa samtidigt lära också hur man söker publikationsbias. Som en akademisk s

Read More...
Hur man lär sig Proper English Grammar

Hur man lär sig Proper English Grammar

För att bli en bättre skribent och talare, måste du först behärska grammatiska regler. Korrekt användning av grammatik ger trovärdighet till ditt skrivande samt ger dig en auktoritativ talande röst. Om du vill förbättra din grammatik, det finns flera

Read More...
Hur man skriver en forskningsplan för ett forskningsprojekt

Hur man skriver en forskningsplan för ett forskningsprojekt

En forskningsplan beskriver din föreslagna vetenskap rättvis projekt och måste godkännas av en vetenskap rättvis kommitté innan experiment är klar. Av denna anledning innehåller inga experimentella data utan erbjuder frågor du planerar att ta itu med

Read More...
Geometri formler för att hitta den radie

Geometri formler för att hitta den radie

Termen radie avser avståndet från centrum av en cirkel till dess kant. Det finns flera objekt i geometri som har en radie. Dessa objekt inkluderar cirklar, sfärer, cylindrar och koner. Du kan använda ekvationer för att beräkna radien av någon av dess

Read More...
Cheerleading Science Fair projektidéer

Cheerleading Science Fair projektidéer

En god vetenskap rättvis projekt börjar med en fråga eller hypotes, enligt University of Southern California. Studenten måste undersöka för sig själv, inte bara slå upp svaret i en bok, förklarar vetenskap pedagog Bill Robertson. Han föreslår att ele

Read More...
Hur man bestämmer diametern av en cirkel

Hur man bestämmer diametern av en cirkel

Du hittar diametern av en cirkel genom att använda andra mätningar av cirkeln. Innan du börjar beräkna, vara säker på att du förstår de delar av en cirkel. Diametern är avståndet över cirkeln från en punkt på en sida till en punkt på den motsatta sid

Read More...
Computer Research Paper Topics

Computer Research Paper Topics

Datorer och teknik ständigt förändras och utvecklas. Det finns med starkare, snabbare och bättre hårdvara och mjukvara finns nästan dagligen. Dessutom är vidöppen för nya möjligheter i framtiden. Som ett resultat kan man skriva forskningsrapporter om

Read More...
Vad man lägger i en Finals Goodie Bag

Vad man lägger i en Finals Goodie Bag

Spänning i luften i slutet av terminen som semester närmar på vintern termin eller sommaren närmar i slutet av vårterminen. Det sista hindret för att slutföra terminen är att passera dina finalen, som kräver massor av studier och buckling ner för att

Read More...
Vad Mineraler Make Up Pimpsten?

Vad Mineraler Make Up Pimpsten?

Pimpsten är en extrusive vulkanisk bergart som spews från vulkanutbrott som magma bildar skum när man kombinerar med olika flyktiga gaser och vatten på ytan, att droppa luftbubblor inne i berget som den snabbt kyls enligt Mineral Information Institut

Read More...
Vad är några ämnen för en Popular Culture Paper?

Vad är några ämnen för en Popular Culture Paper?

Att skriva om populärkultur kan vara en välkommen lättnad från essäer om historiska händelser eller litteratur för många studenter. Men om eleverna väljer alltför bred av ett ämne, kan de kämpar med uppdraget, att det är svårt att bevisa sin punkt el

Read More...
Fakta om kalksten för barn

Fakta om kalksten för barn

Även kalksten kan tyckas något mer än en vanlig gammal rock, är detta mineral faktiskt ganska intressant. Studenter som har ett intresse för geologi kan lära oss mycket om denna klippa, avslöja ett sortiment av intressanta fakta och upptäcka just det

Read More...