Karriärer

Advertisement
Typer av Svetstester

Typer av Svetstester

Det finns många olika typer av svetsning tester för att bestämma styrkan och integriteten av svetsade stycken och material. Många svetsade verktyg är också viktiga säkerhetsmaterial, såsom lastbilsaxlar. Säkerställa en hög kvalitet objekt genom korre

Read More...
Hur man gör en 45 Rolling Offset

Hur man gör en 45 Rolling Offset

En rullande förskjutning är längden som förbinder två osammanhängande rör. En 45 rullande förskjutning är så lång rörledning som du behöver när du använder 45-graders-kontakter, den vanligaste typen kontakt. Denna längd bildar hypotenusan i en triang

Read More...
Hur man kan förbättra kundupplevelsen

Hur man kan förbättra kundupplevelsen

Många företag drivs av hur nöjda kunderna är med sina erfarenheter, vilket gör kundservice en nyckelfaktor för att uppmärksamma. Om du har märkt ditt företag saknas i kundtjänst eller om du bara vill förbättra dina kunders upplevelse, ta tid att unde

Read More...
Snabba sätt att kontrollera Steel Grain Flow

Snabba sätt att kontrollera Steel Grain Flow

När man diskuterar styrkan av smidda eller frästa delar av stål, hänvisar kornflödet till hur molekylerna i metall linje. Även om inte lika synliga, korn i ett stycke stål är som träfibrerna i en bit av virke. Säden rinna bestämmer styrkan hos metall

Read More...
Lönen för en privat jet Pilot

Lönen för en privat jet Pilot

Privata jet piloter - tilldelas av US Bureau of Labor Statistics dess kommersiella Pilots kategori - tjäna individer och företag som bedriver sina egna angelägenheter. Till skillnad från sina motsvarigheter i flygindustrin, privat eller kommersiell b

Read More...
Hur hitta lutningen på en linje Med tanke på 2 poäng

Hur hitta lutningen på en linje Med tanke på 2 poäng

En linje lutning eller gradient, beskriver omfattningen av dess vinkling. Om dess lutning är 0, är ​​linjen helt horisontell och är parallell med x-axeln. Om linjen om vertikal och parallell med y-axeln, är dess lutning oändlig eller odefinierad. Lut

Read More...
Fakta Om Klimatologer

Fakta Om Klimatologer

En klimatolog är en professionell karriär inom rymdområdet och atmosfäriska vetenskaper. Klimatologer studerar klimat eller väderleksförhållanden inom ett visst område, genom att granska data som samlats in från satelliter. Förändringar i atmosfären

Read More...
Hur man beräknar densitet från Procent Sammansättning

Hur man beräknar densitet från Procent Sammansättning

Densitet och procent komposition finns två sätt att beskriva en lösning koncentration. En lösning densitet är förhållandet mellan dess massa och dess volym. Dess procent komposition är koncentrationen av löst ämne i termer av delar per hundra av mass

Read More...
Hur man läser en marin Service Number

Hur man läser en marin Service Number

US Marine Corps bildades först 1775 men började inte använda siffror för specifika soldater tills 1905. De första siffrorna tilldelades alfabetiskt för både officerare och tog värvning män. Emellertid var siffrorna inte betraktas som officiell servic

Read More...
Anvisningar för Dursban

Anvisningar för Dursban

Från och med 2011, fortsätter Dursban att användas för ett flertal särskilda bekämpnings tillämpningar inom jordbruk, trädgårdsodling och skogsbruk - särskilt för att hantera insekter som bladlöss, malar och fjärilar och flera spieces av cinch buggar

Read More...
Hur man förbereder för en Journeyman Welding examen

Hur man förbereder för en Journeyman Welding examen

En av de stora svårigheterna i förberedelserna inför ett gesäll-nivå svetsning examen är att den exakta definitionen eller regler för vad som utgör en gesäll nivå av skicklighet varierar. En statens definition kan inte vara samma som någon annans, oc

Read More...
Etik Vs.  Moral i Rådgivning

Etik Vs. Moral i Rådgivning

Distinktionen mellan etik och moral är subtil, men det kan vara avgörande för utövare av vissa yrken. Juridiska, medicinska och utbildningspersonal inför etiska dilemman ofta, och rådgivare, som psykiska vårdpersonal, är inget undantag. En klar först

Read More...
Vilken typ av industri Do Veterinärer tillhör?

Vilken typ av industri Do Veterinärer tillhör?

Liksom alla företag är veterinärindustrin klassificeras av den nordamerikanska Industry Classification System (NAICS, uttalas "nakes"). Detta system infördes genom de amerikanska, kanadensiska och mexikanska myndigheter som ett enhetligt kodsyst

Read More...
Idéer för volontär Värdering fraser

Idéer för volontär Värdering fraser

Många organisationer, inklusive kyrkor, välgörenhetsorganisationer och andra icke-vinst, förlita sig på frivilliga att göra sitt arbete. Volontärgillande insatser är centrala för att uppmuntra och behålla frivilliga. Organisationer behöver inte köpa

Read More...
Vad gör armé Ribbons Mean?

Vad gör armé Ribbons Mean?

Army band betyder utmärkelser, dekorationer och medaljer en soldat har fått under sin tid i tjänst. Army band bärs på klänning uniformer i stället för faktiska medaljer; som ger alla en snabb överblick av soldatens prestationer. Varje armén band har

Read More...
Definition av Merchandising Jobs

Definition av Merchandising Jobs

Detaljhandeln erbjuder en rad jobb bortsett från försäljning. Att köra någon butik som säljer varor, är en viktig roll merchandiser. Handlare arbetar vanligtvis på baksidan av en butik och är ansvarig för att uppdatera och underhålla butikens lager.

Read More...
Hur man använder en ventil Gate för formsprutning

Hur man använder en ventil Gate för formsprutning

Ett varmkanalsystem erbjuder några väsentliga fördelar vid formsprutning. En nyckelkomponent i ett sådant system är ventilspjället. Ventilspjället stänger av flödet av smält plast till formen vid en specifik tidpunkt höger vid delytan. Detta gör att

Read More...
Army JAG Officer Lön

Army JAG Officer Lön

Domaren Advocate Corps är den rättsliga grenen av den amerikanska armén och ofta rekryterar advokater strax efter slutförandet av juridisk fakultet. För att vara berättigad, måste advokater hålla en juris doktorsexamen från ett ackrediterat lag skola

Read More...
Hur man beräknar Förångare Storleks

Hur man beräknar Förångare Storleks

Liksom liknande värme, ventilation och luftkonditionering (HVAC) apparater, pumpar en förångare ett kylmedium för att sänka temperaturen. Större förångare kyler större utrymmen. Tillverkarna dimensionera förångare i form av ton, en enhet av makt är l

Read More...
Hur man reparerar en hydraulcylinder Seal

Hur man reparerar en hydraulcylinder Seal

Ram tätningar är en viktig del av en hydraulcylinder. Såsom tryck införes till ett hydrauliskt system, metallkolven inuti cylindern stiger för att lyfta tunga laster. Hejaren tätningen fungerar som en barriär som håller hydraulvätskor inuti cylindern

Read More...