Tekniker inom Management

In Företag
Advertisement

Tekniker inom Management


Chefer kan använda en mängd olika stilar för att effektivt hantera företag, organisationer och anställda, men det finns några viktiga tekniker som kan göra dessa stilar effektivare. Effektiv hantering kräver angelägen insikt, ödmjukhet och empati för att styra andras handlingar. Att lära sig och tillämpa viktiga tekniker förvaltning inte bara förbättrar arbetsmiljön utan också kan leda till en ökning av försäljning och marknadsföring exponering.

Organisation

Effektiv hantering måste ha en viss organisation och struktur. Delegationen är en viktig del av organisationen eftersom det finns så mycket arbete att göra i stort sett alla företag som sällan kan en person utföra allt arbete. En effektiv chef kommer försiktigt delegera ansvar till rätt medarbetare. Även effektiva chefer är noga med att inte delegera för mycket ansvar till en person så att den person som omöjligen kan utföra allt arbete. Dessutom måste en chef effektivisera kommunikationsstrukturer mellan avdelningar för att se till att olika avdelningar förstår vad var och en är ansvarig för.

Planera

Ordentlig planering är tvåfaldig. Först innebär planering inställning lång- och kortsiktiga mål. Chefer måste aktivt samarbeta med sina anställda för att hjälpa dem att bygga dagligen och veckovisa mål som förbättrar produktionen. Chefer måste också ha en långsiktig vision om var de vill företaget eller organisationen att gå. Detta kommer normalt att innebära analys av branschtrender, nationella ekonomiska trender och marknadsföring och prissättningsstrategier. För det andra hjälper planering se till att ett företag eller organisation kommer att ha möjlighet att hindret oväntade hinder. Det bör finnas ett protokoll av planer som en chef ska ha arbetat i fråga om behovet av uppsägningar, minskningar i produktivitet, eller till och med behovet av evakuering i händelse av katastrofala naturfenomen.

Återkoppling

Effektiva chefer emot feedback från både överordnade och underordnade. För att göra detta på rätt sätt, måste chefer vara villiga att lyssna på nya idéer, klagomål och förslag. Effektiva chefer också ofta göra sig tillgängliga för samråd med andra anställda eller medlemmar i organisationen. Förutom att vara öppen för feedback, effektiva chefer erbjuda sina egna återkoppling till överordnade och underordnade. Chefer kan använda en rad olika verktyg för att göra detta genom branschseminarier, bedömningar periodiska prestanda, och improviserade samråd withe anställda.

Tid

Tidsplanering är en viktig strategi förvaltning. Framgångsrika chefer korrekt och effektivt allokera inte bara sin tid men också de anställdas tid. Detta är en viktig komponent till chefens ansvar eftersom en chef ska se till att hon får ut det mesta av sina anställda samtidigt som slösar bort så få resurser som möjligt. Använder elektroniska organisatörer eller personliga anteckningsblock är ett par sätt att förbättra time management.

You may also read!

Arbetsbeskrivning för en teknik Operations Manager

Arbetsbeskrivning för en teknik Operations Manager

Teknik verksamhetschefer bedöma tekniska behov i en organisation och arbeta mot att hjälpa organisationen möta dessa behov på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. De samordnar upphandling och installation av IT-system, och övervaka att det lämna

Read More...
Förändringar i Teknik inom näringslivet

Förändringar i Teknik inom näringslivet

Förändringarna i dator, informations- och kommunikationstekniken påverkar alla aspekter av näringslivet, från marknadsföring och nätverk för forskning och utveckling. Att förstå och utnyttja framsteg inom teknologiindustrin är avgörande för alla före

Read More...
Tall vs Flat organisationsstrukturer inom Management

Tall vs Flat organisationsstrukturer inom Management

Tall och platta organisationsstrukturer avser strukturerna för en organisations ledningsnivåer. En lång organisation eller vertikal organisation, är en i vilken VD sitter på toppen av befälsordningen, med olika nivåer av förvaltningen under. En platt

Read More...
De fyra typer av skuggning teknik inom konst

De fyra typer av skuggning teknik inom konst

Att skapa ett tredimensionellt utseende i teckningen, måste du använda markering, skuggning och toning tekniker, baserat på hur en imaginär ljus skulle drabba de objekt du repliker. Oavsett om du skapar en blyertsteckning, en penna och bläck ritning

Read More...
Vad är nackdelen med Teknik inom näringslivet?

Vad är nackdelen med Teknik inom näringslivet?

Människor använder teknik inte bara för underhållning, men också för företag. Till exempel, kan chefer skicka snabbmeddelanden eller e-post till anställda, och de kan förlita sig på datorer och programvara för att hantera lager eller spårmedel. På yt

Read More...
Beteendeterapi tekniker inom Specialpedagogik

Beteendeterapi tekniker inom Specialpedagogik

Speciella barn har särskilda behov när det gäller att disciplinera tekniker. Knep som kan fungera för en "typisk" barn kanske inte fungerar eller ens kunde slå tillbaka med en speciell behov elev, så disciplin ditt barn får i sina särskilda beho

Read More...
Teknik inom tillverkningsindustrin

Teknik inom tillverkningsindustrin

Teknik i tillverkningsindustrin hänvisar till verktyg, utrustning och system som används för att tillverka varor. Företag använder teknik i hela tillverkningsprocessen, från utformningen av tillverkade varor till slutförandet av varor redo för försäl

Read More...
Etik & Samhällsansvar inom Management

Etik & Samhällsansvar inom Management

Gör det rätta. Det är ett uttalande typiskt pressas på de uppdrag med makt och myndighet i näringslivet. Men som framgår av nyhetsartiklar som presenterar framstående män och kvinnor hängande huvudet i skam - eller lyft huvudet högt i förnekande - de

Read More...
Löne för en biomedicinsk analytiker

Löne för en biomedicinsk analytiker

Att nålen i händerna på den person som drar blodet kan hållas av ett kliniskt laboratorium teknikern. Även känd som kliniska laboratorium forskare och biomedicinsk analytiker, lab tekniker utföra andra uppgifter än att bara rita blod. Deras löner var

Read More...