Tenant Vräkning rättigheter i North Carolina

In Privatekonomi
Advertisement

Hyresvärden och hyresgäst lagar i North Carolina skydda en hyresgäst från olagliga vräkningar av fastighetsägaren. Fastighetsägare måste följa vräkning förfarandet att ta egendomen. Hyresgäster har rätt att försvara sig mot en olaglig vräkning i domstol och stoppa vräkning processen.

Skälen till Vräkning

North Carolina fastighetsägare måste ha en anledning till att avhysa en hyresgäst från ett bostadsområde hyra enhet. En hyresvärd kan vräka en hyresgäst från enheten för att inte betala hyra, brott mot hyresavtalet, skada egendom eller kvar i enheten efter hyresavtalet löper ut. Fastighetsägaren kan inte vräka en hyresgäst för att klaga till staten om fastighetens skick. När ansökan med domstolarna måste hyresvärden ange orsaken till vräkning.

Förbjudna Olagliga vräkningar

Hyresvärdar kan inte låsa ut en hyresgäst eller stänga verktyg för att tvinga en hyresgäst ut ur fastigheten. Fastighetsägare måste gå igenom den rättsliga vräkning processen att komma i besittning av fastigheten tillbaka från hyresgästen.

Lägga märke till

Det första steget i vräkningen processen är meddelande till hyresgästen eller efterfrågan på obetald hyra. Fastighetsägaren måste ge hyresgästen med varsel för att korrigera överträdelsen eller betala hyra innan ansökan en vräkning till domstolen. För utebliven betalning av hyran, måste hyresvärden ge hyresgästen med ett meddelande 10 dagar att betala hyra eller utrymma fastigheten. När fastighetsägare vräka hyresgäster för att underlåta att lämna fastigheten i slutet av hyresavtalet, har hyresgästen rätt till ett meddelande om 30 dagar eller mer med en årlig hyres, sju dagar i en månad till månad hyresrätt och två dagar för en vecka hyresrätt.

sammanfattning utstötnings

När hyresgästerna inte utrymma fastigheten eller betala obetald hyra, är nästa steg i vräkning sammanfattningen utstötnings arkivering av hyresvärden. Hyresgäster har rätt att framföra sin uppfattning vid domstolen kommer att beställa en vräkning. Ett försvar för en vräkning ordning kan innehålla bevis betald hyra, bevis på repressalier vräkning eller ett bevis på att ett brott inte har inträffat.

Överklagande

I North Carolina, hyresgäster har 10 dagar på sig att överklaga ett beslut av domstol. Ett överklagande kan hyresgästen att upprepa sitt fall i domstol och upphäva beslutet. Hyresgästen kan inte tas bort från fastigheten till 10-dagarsperioden har gått för att ge hyresgästen med en möjlighet att lämna in ett överklagande.

Writ av Halv

En fastighetsägare måste ansöka om ett förordnande om besittning till domstolen efter 10 dagars perioden slutar. Stämningen leken tillåter en sheriff att ta bort hyresgästen från fastigheten och tillbaka fastigheten till hyresvärden.

You may also read!

Hur Deed ditt land till någon men Håll Lifetime rättigheter i North Carolina

Hur Deed ditt land till någon men Håll Lifetime rättigheter i North Carolina

Det sätt på vilket en fastighet deeded har allvarliga juridiska och monetära konsekvenser. Deeding ditt land till någon bibehållen äganderätt är känd som en "livs egendom." I North Carolina och flera andra stater, ägare till ett liv egendom, ell

Read More...
Fullmakt rättigheter i North Carolina

Fullmakt rättigheter i North Carolina

Fullmakter är juridiska dokument där en person, kallad rektor, beviljar en annan person, som kallas en agent eller advokat-in-fact, till höger gör rättsligt bindande beslut om rektorns räkning. Varje stat har sin egen fullmakt (POA) lagar om upprätta

Read More...
Hur att avstå Föräldra rättigheter i North Carolina

Hur att avstå Föräldra rättigheter i North Carolina

Kapitel 7B, artikel 11 föreskrivs North karoliner med en mycket omfattande och detaljerad beskrivning av de krav statens lag för avstående från föräldrarnas rättigheter. Koden börjar med att konstatera den lagstiftande avsikten är att ge en strömlinj

Read More...
North Carolina Squatter rättigheter

North Carolina Squatter rättigheter

Squatters rättigheter i North Carolina behandlas i statens negativa innehav lagar. Motsatt besittning hänvisar till ockupationen av egendom som tillhör en annan person utan ägarens tillstånd. Om husockupant verkar leva på fastigheten som en rättmätig

Read More...
North Carolina arvsrätt

North Carolina arvsrätt

Statliga lagar kan åsidosätta dina önskemål om du dör utan att lämna ett giltigt testamente eller försöka arvlös någon du kan inte lagligt arvlös. North Carolina vill se till att du ge din make och minderåriga barn. Vidare, om du inte gör dina sista

Read More...
Hur mycket kostar det att få en skilsmässa i North Carolina?

Hur mycket kostar det att få en skilsmässa i North Carolina?

En faktor i den ekonomiska förödelse som ofta åtföljer en skilsmässa är ofta höga kostnader för att hävda sina juridiska rättigheter genom North Carolina domstolsväsendet. Även om själv representerade partier arkivering obestridda skilsmässor befolka

Read More...
Hur får man en skilsmässa i North Carolina utan en advokat

Hur får man en skilsmässa i North Carolina utan en advokat

I North Carolina, kan du få en skilsmässa baserat på ett av två skäl som fastställts av statens lag: separation som varar minst ett år eller en makes obotliga vansinne med en separation av åtminstone tre år. För att starta en skilsmässa fall i North

Read More...
State of North Carolina Vräkning lagen

State of North Carolina Vräkning lagen

Precis som alla andra tillstånd, North Carolina har lagar på plats avseende vräkning processen. Hyresvärdar kan inte ta saken i egna händer för att försöka få en hyresgäst att lämna. Detta inkluderar att byta lås, skära av verktyg eller andra liknand

Read More...
North Carolina Hyresgästernas rättigheter

North Carolina Hyresgästernas rättigheter

I varje stat garanterar lagen hyresgäster vissa juridiska rättigheter. Rättshjälps North Carolina säger på nätet att staten garanterar hyresgäster vissa rättigheter, om hyran är en lägenhet, ett hus eller en husbil och oavsett om han har ett skriftli

Read More...