Vad är Corporate Social Investment?

In Företag
Advertisement

Vad är Corporate Social Investment?


Idag, företagsledare och investerare är mer uppskattande om vikten av företagens sociala ansvar. Socialt ansvar är typiskt sammanfattas som "triple bottom line", som är en modell som utvärderar effekterna av ett företags politik på människor och miljö samt vinstmaximering. Företagens sociala investeringar är en strategi för att genomföra samhällsengagemang på ett konkret sätt genom att använda företagets medel och resurser för att förbättra livskvaliteten för att utveckla eller missgynnade grupper.

Kännetecken för CSI

Företagens sociala investeringar vanligen syftar till att gynna miljön och utveckla samhällen. Projekt genomförs ofta i samarbete med ideella organisationer eller myndigheter. Företagens sociala investerings adresser problem som sträcker sig från att producera ren energi, skapa arbetstillfällen och bygga infrastruktur för att främja vuxenutbildning ger utbildningsprogram och stödja barndomen utveckling. Till exempel kan ett särskilt program bygga eller uppgradera gemenskap skolor och fond lärarutbildning. Ett annat projekt kan fokusera på att plantera träd i avskogade områden och undervisning människor hur man skörda träd för användning på ett ekologiskt hållbart sätt. Den ekonomiska utvecklingen och skapande av arbetstillfällen kan främjas genom att bygga tillverknings- eller bearbetningsanläggningar.

You may also read!

Vad är Corporate Social Responsibility?

Vad är Corporate Social Responsibility?

Företagens sociala ansvar är ett begrepp som har kommit att betyda vad ett företag gör för att ge tillbaka till samhället där den har en närvaro. Ibland handlar det bidrag frivillighet eller sponsring. Andra gånger, kommer ett företag väljer att visa

Read More...
Vad är social investera?

Vad är social investera?

Social investera är avsiktlig ansträngning att investera pengar i finansiella värdepapper som speglar din personliga sociala attityder och samtidigt undvika finansiella värdepapper som stödjer saker som du inte håller med. Det kan också återspegla re

Read More...
Argument för och Against Corporate Social Responsibility

Argument för och Against Corporate Social Responsibility

Företagens sociala ansvar, eller CSR, innefattar att delta i samhällsaktiviteter, volontär och ge tillbaka till samhället. Argument för CSR centrum på varumärkesbyggande fördelar och positivt engagemang med olika företags intressenter. Belackare påpe

Read More...
Kännetecken för Corporate Social Responsibility

Kännetecken för Corporate Social Responsibility

Idén om Corporate Social Responsibility, CSR, först dök upp i slutet av 1960 som svar på företagens behov av att ta itu med effekten av deras sysselsättningar på miljön och samhället, utöver de intressen aktieägarna. CSR försök att beskriva företag s

Read More...
Vilka är de funktioner Corporate Social Responsibility?

Vilka är de funktioner Corporate Social Responsibility?

Företagens sociala ansvar är det praxis att integrera sociala och miljömässiga mål i verksamheten. I stället för att fokusera enbart på den nedersta raden, företag som använder begreppet företagens sociala ansvar undersöka hur deras affärsmetoder påv

Read More...
Corporate Social Responsibility i byggbranschen

Corporate Social Responsibility i byggbranschen

Många industrier, såsom byggbranschen, se företagens sociala ansvar som en livskraftig och nödvändig del av att göra affärer. Frågor som den globala uppvärmningen, hållbarhet och branschens inverkan på samhället är att räkna in fler byggbranschen för

Read More...
Rekommendationer om Corporate Social Responsibility

Rekommendationer om Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility, eller CSR, är en rörelse inom näringslivet som förespråkar en större etisk och social roll för företag. Styrelser struktur företag att maximera vinsten för sina aktieägare, och som ett resultat, enligt förespråkarna f

Read More...
Fyra komponenter Corporate Social Responsibility

Fyra komponenter Corporate Social Responsibility

Företagens sociala ansvar, som definieras av FN: s organisation för industriell utveckling som en integrering av sociala och miljöintressen med affärsverksamheten, är en förutsättning för att företag som vill leda i sin bransch eller lokalsamhället.

Read More...
Vad är nackdelarna med Corporate Social Responsibility?

Vad är nackdelarna med Corporate Social Responsibility?

Samhällsansvar kräver organisationer att överväga företagets påverkan på samhället och miljön som de bedriver verksamhet. Även ädla i princip och lönsamt i vissa branscher, har CSR ett antal belackare som påpekar nackdelarna med att genomföra socialt

Read More...