Vad är definitionen av Quality Management System?

In Företag
Advertisement

Vad är definitionen av Quality Management System?


Kvalitetsstyrning är den enskilt viktigaste processen i alla organisationer, oavsett om vinst, ideell eller en organisation som en vårdunderhållsorganisation. Den definierar syftet med kvalitet för organisationen representerar. Kvalitetsstyrning är ofta glöms bort, men det garanterar kvaliteten i produktionen från någon organisation och existerar som en tillgång som alltid tillför värde till den.

Historia

Kvalitetsledning börjat införas i slutet av 1800-talet med pionjärer som Henry Ford och Frederick Winslow Taylor, som insåg vad begränsningar fanns i massproduktion. Kvalitetsstyrning började med spot-kontroll av produkter som de rullade av mållinjen. Ganska snart, men insåg man att detta inte var tillräckligt för att garantera kvalitet med varje enskilt objekt. Som ett yrke, har kvalitet vuxit kraftigt, och idag rankas som ett erkänt yrke bland andra väldefinierade yrken såsom teknik, bokföring och medicin.

Betydelse

Kvalitet har blivit mycket större, eftersom världens efterfrågan på produkter har ökat exponentiellt. Tillsammans med ökad efterfrågan, har efterfrågan på specialprodukter och kvalitet i produktionen vuxit samman. Konkurrensen har varit en stark faktor i detta och så har något som kallas "den globala byn" (där företag konkurrerar på en global nivå). Förmodligen den mest betydande förändringen har varit förändringar i samhället, som har drivit en efterfrågan som aldrig funnits tidigare. Och denna globala havs förändring har gjort en stor skillnad mot några kvalitetsfrågor.

metoder

Kvalitets metoder har utvecklats avsevärt sedan sin början i slutet av 19-talet. Ett exempel på en modern kvalitetsledningssystem finns i Six Sigma, som försöker styra kvalitetsförbättring genom statistik. Eftersom förbättring uppnås genom att se till varje enskilt objekt mäter upp strikta kvalitetskriterier, är en statistisk metod en mycket användbar metod för kvalitetskontroll eftersom det fokuserar på att uppnå kvalitet i kvantitet.

överväganden

När man överväger ett ledningssystem för kvalitet, är det av yttersta vikt att överväga en Quality Management System (QMS) som uttrycks som resurser, processer, rutiner och organisationsstruktur som krävs för kvalitetsstyrning. Resurser kommer att kräva särskild teknik och en andel på nätverks datorsystemet. Processer tillsammans med en ny uppsättning förfaranden måste läras och lärt av deltagarna i systemet. Och viktigast av allt, för att hantera systemet, en organisation måste byggas för att stödja den.

slutsatser

Konceptet beskrivs av International Organization for Standardization i ISO9001: 2008 och ger bra information om design, utveckling och leverans av en tjänst, som överensstämmer med kvalitetsledningssystem. Det finns flera andra publikationer som styr vidare om hur man ställer upp ett sådant system och detaljer. Under tiden finns det flera organisationer som syftar till att identifiera och känna igen högsta kvalitet i organisationer. Var och en av dem har en tilldelning som ger ett incitament för att prestera bra.

You may also read!

Vad är skillnaden mellan Learning Management Systems & Kurs Management Systems?

Vad är skillnaden mellan Learning Management Systems & Kurs Management Systems?

ELearning industrin snabbt utvecklas i utbildningen och kommersiella marknaden. Det är inte ovanligt att de förkortningar och definitioner i branschen att använda mycket olika av leverantörer, utbildningsavdelningar, och slutanvändare. Till exempel ä

Read More...
Quality Management System Mål och mål

Quality Management System Mål och mål

Effekterna av en dålig kvalitetsledningssystem är väl synlig för allmänheten. Nyheter rapporter om barns medicin påminner, felaktiga bromssystem i populära bilar och även olägliga dödsfall på sjukhus allt kan hänföras till dålig kvalitetsstyrning. Dä

Read More...
Quality Management System Theory

Quality Management System Theory

Ett kvalitetsledningssystem (QMS) är en organisationsstruktur genomförs av ett företag och består av rutiner, processer och resurser som används för kvalitetsstyrning. QMS är utformad för att öka prestanda och kvalitet inom en organisation. Syfte En

Read More...
Hur man skriver Quality Management System Dokument

Hur man skriver Quality Management System Dokument

Företag som söker certifiering av International Organization for Standardization måste se till att deras dokumentation arbetsplatsen uppfyller ISO-standarder. Dokumentation av kvalitetsledningssystemet omfattar företagets verksamhetsmål, företagets r

Read More...
Vilka är komponenterna i en Quality Management System?

Vilka är komponenterna i en Quality Management System?

Kvalitetsstyrning fokuserar på kvaliteten på produkten eller tjänster som företaget tillhandahåller, hur man ska uppnå hög kvalitet och hur man kan förbättra kvalitetsstandard. International Organization for Standardization s (ISO) tekniska kommitté

Read More...
Vad är definitionen av Construction Management?

Vad är definitionen av Construction Management?

De flesta byggprojekt börjar med en viss nivå av befruktningen, utformning och genomförande. Om projektet är ett nytt staket i din bakgård eller uppförandet av en flera miljoner dollar köpcentrum kommer byggledning vara nödvändig. Den ursprungliga id

Read More...
ISO 9001 Quality Management Systems Krav

ISO 9001 Quality Management Systems Krav

International Organization for Standardization (ISO) erbjuder en av de mest kända ledningssystem i världen. Sammantaget är de system genomförs av mer än 1 miljon organisationer i 75 länder. En ISO 9001 certifierat företag följer riktlinjer som fastst

Read More...
Vad är värdet av Total Quality Management för företag?

Vad är värdet av Total Quality Management för företag?

Total Quality Management är en samling metoder som syftar till att förbättra ett företags interna och externa relationer. Medan genomförandet av denna typ av ledningssystem kan vara tidskrävande, det kan också ge värde för ett företag. Det finns ett

Read More...
Vad är en Performance Management System?

Vad är en Performance Management System?

Hantera anställda är en viktig del av att driva ett litet företag. Näringslivsorganisationer är ofta beroende anställda att slutföra affärsfunktioner i ett snabbt och effektivt sätt. Ryktet om verksamheten kan också förlita sig delvis på utförandet a

Read More...