Vad är en enstegs värmepump?

In Hem
Advertisement

En enstegs värmepump har endast en hastighet för uppvärmning och kylning.

Fungera

Eftersom en enstegs värmepumpcykler luft vid en hastighet, kan det ta längre tid om det finns en dramatisk skillnad temperatur. Flerstegs värmepumpar har den högre hastigheten för detta ändamål.

Enstegs

En enda steg värmepump kommer att ha en inställning för kylning och uppvärmning.

Flerstegs

En flerstegs värmepumpen kommer att ha två eller flera hastigheter, vanligtvis en hög och en låg hastighetsinställning.

användningar

De flesta inhemska värmepumpar är enstegs värmepumpar. I klimat med liten temperaturförändring under året, är detta bäst lämpad. Klimat med mer extrema temperaturskillnader behöver extra hastighet som flerstegs värmepumpar ge för att vara mer effektiva.

termostater

Flerstegs termostater för etappvis värmepumpar medan enstegs termostater är för enkelstegs värmepumpar

Database error: [Table 'ac_posts_content' is marked as crashed and should be repaired]

SELECT a.*, b.post_content FROM ac_posts a INNER JOIN ac_posts_content b ON a.ID = b.ID WHERE a.ID IN(179322,404702,116787,399611,122935,520539,261509,273799,24995,101632) ORDER BY FIELD(a.ID, 179322,404702,116787,399611,122935,520539,261509,273799,24995,101632);