Vad är en kritisk intressenter?

In Företag
Advertisement

Begreppet intressenter är bekant för den ideella arenan. Men kommersiella företag har också intressenter, av vilka många är avgörande för driften och framgång i ett företag. Kritiska intressenter varierar för olika branscher och enskilda företag. Identifiera kritiska aktörer kan betyda skillnaden mellan kvarvarande i affärer eller tvingas stänga dörrarna.

intressent~~POS=TRUNC Definition

En intressent är någon individ, grupp eller organisation som har ett intresse i verksamheten i ditt företag på grund av den möjliga effekten ditt företag kan ha på dem. Anställda, aktieägare, kunder och klienter är självklara aktörer. Intressenter också innehåller ofta fordringsägare, myndigheter och samhället där ditt företag verkar och är belägen. Kritiska intressenter dyker ofta under särskilda omständigheter - till exempel när du föreslå planer på att utöka dina anläggningar, med eventuella ökningar i foten och biltrafik i det område tillsammans med att anställa ytterligare medarbetare.

Intressenter och bolagsstyrning

Bolagsstyrning avser de normer som införts av företagets chefer och styrelse att hantera intressenter. En aspekt av bolagsstyrning bestämmer vilka aktörer har prioritetsstatus, i synnerhet för att lösa motstridiga krav på företagets resurser och insatser. I de fall där motstridiga krav gör det omöjligt att möta kraven från alla berörda parter, öppenhet för att utveckla och presentera företagets praxis tillåter ofta för en lyckad försvar mot anklagelser om att avfärda berättigade oro intressenter eller orättvist gynna intressen en intressent framför en annan.

intressent~~POS=TRUNC

Företag och organisationer använder ofta intressentanalys för att fastställa möjliga områden för protest eller motstånd mot föreslagna reformer eller förändringar i sin verksamhet. Intressentanalys använder numeriska data, anekdoter och annan information för att identifiera och redogöra för de behov och intressen kritiska intressenter, enligt Världsbanken. Fyra viktiga aspekter bestämma riktningen av intressentanalys: positionerna för olika intressenter i frågan i fråga, den relativa påverkan av varje intressent eller intressentgrupp, hur intresserade varje individ eller grupp är i den aktuella frågan och om individer och grupper är associerade med större koalitioner.

Identifiera Kritiska intressenter

Identifiera kritiska aktörer ofta innebär att bestämma vem som har mest att vinna eller förlora på en viss politik eller strategi. Andra kritiska intressenter inkluderar inflytelserika ledare inom en större gemenskap intressenter. Individer eller grupper inom en större samling av intressenter som är positionerade för att erbjuda lösningar för särskilda problem eller frågor är också kritiska intressenter, enligt Corporation för nationella och samhällstjänst. Kritiska intressenter kan vara interna, det vill säga, aktivt involverade i utvecklingen och genomförandet av en strategi, förfarande eller förslag. Men media, icke-statliga organisationer och privatpersoner dyker ofta som kritiska intressenter, Offentlig ekonomi Officers Association stater.

You may also read!

Vad är en extern intressenter?

Vad är en extern intressenter?

En extern intressent är någon utanför ett företag eller annan organisation som har ett intresse för vad verksamheten gör. Exempel på externa intressenter inkluderar kunder eller kunder, investerare och långivare, aktieägare, leverantörer och regering

Read More...
Vad är en kritisk konsument?

Vad är en kritisk konsument?

En kritisk konsument kommer att använda en rad kriterier för att utvärdera produkter - från fruktkaka till kylskåp. Några av de faktorer som inte lita bara på överkomliga priser, kvalitet, pris-värde förhållande, företagets rykte och garantier men ka

Read More...
Vad är en primär intressenter?

Vad är en primär intressenter?

En intressent är någon fysisk eller juridisk person som har en andel i framgången för ett företag eller organisation. Primära intressenter har ett direkt intresse i organisationen, till skillnad från en indirekt intresse. Dessa aktörer typiskt anting

Read More...
Vad är en intern intressenter?

Vad är en intern intressenter?

Företag inte bedriva verksamhet i isolering. Utan de anställda att utföra arbetet, att kunder köper produkterna och leverantörerna att ge råvaror, skulle ett företag inte överleva länge. De grupper som företag förlitar sig på eller vem de är skyldiga

Read More...
Hur man beräknar en kritisk vinkel

Hur man beräknar en kritisk vinkel

En kritisk vinkel är infallsvinkeln för en stråle där den möter ett ämne, eller gräns, vilket skapar en brytningsvinkel på 90 grader. Den kritiska vinkeln och infallsvinkeln mäts från en tänkt linje som är vinkelrät mot det ämne genom vilket strålen

Read More...
Vad Frågor Kan jag frågar om Employee Engagement?

Vad Frågor Kan jag frågar om Employee Engagement?

Det finns en hel del frågor som kan ställas i fråga om de anställdas engagemang, men först måste du förstå vad de anställdas engagemang är. Medarbetarnas engagemang, även kallad arbetsingrepp eller arbetare engagemang, är en företagsledning koncept f

Read More...
Best Grad skolor för Child Psychology

Best Grad skolor för Child Psychology

Om du har bestämt att du vill studera barnpsykologi, är det viktigt att veta vilka skolor erbjuder de bästa och mest konkurrenskraftiga program. Barnpsykologi är en del av området för utvecklingspsykologi, som är studiet av hur mänsklig psykologi för

Read More...
Top användarvänliga webbhotell

Top användarvänliga webbhotell

Webbhotell är en miljard dollar marknad, och det finns hundratals värd leverantörer. Alla av dem gör i princip samma sak - att du en plats att sätta din webbplats. Det finns endast små skillnader: hur många gratis e-postadresser, hur många megabyte l

Read More...
Mississippi Emergency lärare certifiering

Mississippi Emergency lärare certifiering

Mississippi ger vanligtvis akut undervisning certifikat för sökande distrikt där det inte finns några certifierade lärare tillgängliga. Det finns två typer av akuta tillstånd; treårs licens är tillgänglig för personer som har en kandidatexamen men in

Read More...