Vad är en utvecklings läsprogram?

In Utbildning
Advertisement

Vad är en utvecklings läsprogram?


Utvecklingsprogram läsning är specialiserade kurser på högskolor för att förbättra elevernas läsförmåga till den nivå som krävs för college kurser. Vissa elever kan krävas för att skriva in sig i ett utvecklings läsprogram att förbereda sig för mer avancerade college kurser. I dessa program, eleverna lära sig färdigheter en duktig läsare, såsom att tolka en författares ton och argument, och vinna förtroende i sina akademiska förmågor.

Fungera

Många studenter examen från high school utan tillräckliga läs--förståelse och ordförråd. Utvecklingsprogram läsning ger ytterligare utbildning och erfarenhet så att eleverna kan göra det mesta av läsning uppdrag i senare kurser. Ibland också kallas stöd läsprogram, de är viktiga på många högskolor, särskilt community college med öppen inresepolitiken. Utan dessa program skulle vissa elever inte kan gå igenom college kurser som kräver stora mängder av läsning och kunde inte få grader.

Tidsram

Studenter in college ofta måste ta nivåtest som mäter sin förmåga i läsning, skrivning och matematik. Om eleverna inte gör bra på lästest, kan de behöva ta en eller flera utvecklings läskurser. Kurserna vanligtvis måste tas under den första termin eller två av college kurser. Mot bakgrund av dessa kurser tidigt innebär att studenten kommer att vara väl förberedd för att skriva in sig i mer avancerade kurser som kräver sofistikerade lässvårigheter. Dock kan dessa kurser inte räknas in en examen på många högskolor, eftersom de är främst korrigerande karaktär.

Funktioner

Kurser i ett utvecklingsprogram läsning kommer sannolikt att fokusera på olika aspekter av skickliga läsning, inklusive förståelse ordförråd, hitta huvudidéerna i text, svara på frågor baserade på text, tolkning ton och analysera argument. Dessa kurser kan kräva studenter att tillbringa tid både i klassrummet och i ett laboratorium eller handledning centrum. Några av dessa kurser nu också erbjuds av högskolor som distanskurser över Internet.

fördelar

Ett utvecklingsprogram läsning inte bara tillåter eleverna att förbättra sina individuella färdigheter, men ger också en högskola med duktiga studenter som kan möta de utmaningar som alla sina kurser. Många högskolor med utvecklingsprogram lästest studenter före och efter deras deltagande i programmet för att avgöra hur väl programmet fungerar och hur det skulle kunna förbättras för att bättre stöd elevernas studieresultat.

potential

Vissa högskolor omformande sina utvecklingsprogram läsning att göra dem mer personliga och kompatibel med varje elevs individuella behov. Dessa program använder ofta små klasser, en handledning systemet och flexibla nätet kurser och teknik för att hjälpa eleverna att förbättra sin läsförmåga, i stället för att förlita sig på en fast läroplan som inte fungerar bra för varje elev.

You may also read!

Vad är en basal läsprogram?

Vad är en basal läsprogram?

En basal läsprogram är en kärn läsprogram som används för att lära barn att läsa. Termen "basal" kommer från ordet "bas", som programmet fungerar som grund för de lärdomar som lär barn läsförmåga. Basalprogram läsning används främst av

Read More...
Vad är en SRA läsprogram?

Vad är en SRA läsprogram?

McGraw-Hill publicerar tidningar, tidskrifter och akademiska och utbildningsresurser, inklusive de för Vägverkets läsprogram. Systemen och stödmaterial hjälpa både barn och vuxna att lära sig läsa eller förbättra sin läsförmåga. Dr. Don H. Parker, so

Read More...
Aktiviteter för 9 till 11 år gamla flickor

Aktiviteter för 9 till 11 år gamla flickor

Oavsett om du är part planering eller organisera en dag med flickorna, hitta aktiviteter som 9- till 11-åringar kommer att njuta är enklare än du kanske tror. Enligt Lesia Oesterreich, förlängning mänsklig utveckling specialist vid Iowa State Univers

Read More...
Vad är Utvecklings kriminologi?

Vad är Utvecklings kriminologi?

Utvecklings kriminologi är studiet av kriminellt beteende och vad som orsakar individer att delta i ett sådant beteende vid olika tidpunkter eller ålder i deras liv. De flesta kriminologer som studerar utvecklings kriminologi har en akademisk bakgrun

Read More...
Vad Är PALS läsprogram?

Vad Är PALS läsprogram?

PALS Läsning är ett program som utvecklats av Doug Fuchs och Lynn Fuchs, professorer i specialundervisning vid Vanderbilt University. Programmet är utformat för att förbättra klassrummet lärande i läsning och läsutveckling genom att para ihop elevern

Read More...
Hur man hanterar Utvecklings Fördröjd Adolescent

Hur man hanterar Utvecklings Fördröjd Adolescent

Utvecklingsförsening kallas också förståndshandikapp, enligt Mass General Hospital for Children. Ungdomar med utvecklingsförsening kan finna den tiden i livet att vara en av förvirring och svårigheter. Föräldrar måste göra allt de kan för att stödja

Read More...
Vad är meningen med etiskt ansvar?

Vad är meningen med etiskt ansvar?

Etik är den gren av filosofin som studerar natur åtgärder, strävar efter att svara på frågan om vilka åtgärder som ska bedriva och vilka som ska undvikas. I näringslivet är förutsättningen för etiskt ansvar att eftersom företagen är agenter som utför

Read More...
Effekten av eld på utvecklings Humans

Effekten av eld på utvecklings Humans

Forskare studerar Wonderwerk Cave i Sydafrika upptäcktes 2012 att människor använde eld på minst 1 miljon år sedan, trycka tillbaka den accepterade dagen för denna upptäckt av 200.000 år. Detta bevis kasta nytt ljus över utvecklingen av tidiga männis

Read More...
Vad är fem grenarna kemi?

Vad är fem grenarna kemi?

Kemi hänvisar i stort sett till den typ av vetenskap som handlar om formen och beteenden hos materia, tillsammans med vad förändringar sådant ärende kan genomgå. Eftersom kemi är en sådan stor disciplin, har det traditionellt uppdelat i fem separata

Read More...