Vad är ett Bud Bond i Construction?

In Företag
Advertisement

Vad är ett Bud Bond i Construction?


På de flesta stora byggprojekt, är arbetet tilldelas genom en process som kallas budgivning. Här, entreprenörer lämna priser för jobbet till projektägaren. Entreprenören med det lägsta priset vanligtvis tilldelas jobbet. Många ägare kommer att begära att en anbudsgaranti lämnas tillsammans med de föreslagna bud. Detta bud obligation fungerar som en garanti för att entreprenören kommer att uppfylla sina bud, och kommer att underteckna ett kontrakt för projektet vid detta belopp om de är låga budgivaren. Bud obligationer backas upp av finans- och försäkringsmäklare, och normalt kostar entreprenören en liten andel av hela kontraktssumman.

Hur bud obligationer Work

Under budgivning, olika entreprenörer uppskatta vad jobbet kommer att kosta att slutföra. De anser detta pris till ägaren i form av ett bud. Det lägsta budet kommer att tilldelas ett kontrakt för jobbet. Om budgivaren inser att de gjort ett misstag med sitt anbud, eller vägrar att underteckna kontraktet av någon anledning, bindnings företaget kommer att se ägaren lider någon ekonomisk förlust. Detta innebär vanligtvis att bindnings kommer att betala ägaren skillnaden mellan lägsta och näst lägsta bud. Ibland kan bindnings företaget stämma entreprenören att återvinna dessa kostnader. Möjligheten att stämningar beror på villkoren för obligationen.

Syftet med ett Bud Bond

Syftet med anbudsgaranti är att minimera risken för ägaren under budgivning. Det hjälper till att hålla entreprenörer från att lämna oseriöst bud eftersom de skulle vara skyldiga att utföra jobbet, eller att åtminstone betala obligations premier. Limning ser också till att alla anbudsgivare är ekonomiskt sunt. Detta beror på obligationsutgivande företag utför omfattande kredit- och finans recensioner innan de accepterar att ge obligationer för ett företag. Bud obligationer hålla entreprenörer utan starka ekonomiska bakgrund från budgivning.

Bid Bond Krav

Bygg bindning blev utbredd under det sena 19-talet. Under denna tid, fann den federala regeringen att många entreprenörer som anställdes för projekt går i konkurs innan projektet var fullständig. År 1894 passerade kongressen Heard lagen, som godkänt användning av offertgarantier på federala projekt. Denna lag uppdaterades i 1935 med passagen av Miller lagen. Enligt Miller lagen, som fortfarande är standard idag, är alla anbudsgivare skyldiga att lämna bud obligationer på någon federal projekt. Många privata företag har kopierat denna trend för att skydda sig från risken under budprocessen.

Hur bud obligationer Effekt entreprenörer

Bud obligationer kan ha en betydande inverkan på entreprenadföretag. De flesta företag är rankade av sina obligationsemittenter för en viss bindning. Värdet av denna klassificering, som kallas "bindningsförmåga" är baserad på finansiell styrka, företagets historia och kreditinformation. Ett företag måste noga följa dess bindningsförmåga vid fastställandet vilka jobb att bjuda, som bjuder flera jobb samtidigt kan innebära att företaget kommer inte att kunna ge obligationer. Dessutom kan det vara svårt för nyare entreprenadföretag att få någon typ av bindning, eftersom de har för lite tid i branschen att visa tidigare resultat. För att möjliggöra nyare företag att bjuda när obligationer är inte tillgängliga, tillåter Miller lagen företaget att lägga en kontant deposition på 20 procent av erbjudandet i stället för ett bud obligation. Alla bud obligationer eller kontantinsättningar återlämnas efter bud öppning, eller när ett kontrakt har undertecknats.

Andra typer av obligationer

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan bud obligationer och andra typer av bygg obligationer. Miller Lagen förutsätter att alla entreprenörer på federala projekt ger offertgarantier, fullgörandegarantier och betalnings obligationer. De flesta privatpersoner kommer också att kräva samma tre obligationer från entreprenörer. Offertgarantier garanterar bara att entreprenören kommer att underteckna ett kontrakt för jobbet, inte att de kommer att slutföra projektet. Fullgörandegarantier garantera att entreprenören kommer att slutföra projektet enligt kontraktet, med hjälp av överenskomna material, metoder och scheman. Betalnings obligationer skydda både ägare och underleverantörer. Dessa obligationer garanterar att underleverantörer kommer att betalas även om generalentreprenören går i konkurs, eller underlåter att slutföra jobbet. Dessa betalnings obligationer är nödvändigt eftersom de skyddar ägaren från panträtter och stämningar om huvudentreprenör misslyckas. De är också viktigt på federala jobb, eftersom panträtter inte kan placeras på statlig egendom eller projekt.

You may also read!

Vad är ett avtal Bond?

Vad är ett avtal Bond?

Ett avtal obligation, även känd som ett bud obligation, fullgörandegaranti eller betalnings bindning, ett juridiskt avtal som beskriver förfaranden och krav för en entreprenör hyras från utsidan. Ett företag kommer att skapa denna bindning när anstäl

Read More...
När är ett Bud Bond tillbaka?

När är ett Bud Bond tillbaka?

När en upphandlande kund erbjuder ett projekt möjlighet genom ett anbudssystem kräver att alla blivande aktörer ger en säkerhet obligation som kallas ett bud obligation tillsammans med deras bud underkastelse. Kunden håller på anbudsgaranti till lägs

Read More...
Vad är ett Bud brev?

Vad är ett Bud brev?

Nästan alla affärsförslag eller program i dag kräver en medföljande brev. Beroende på sammanhanget och förslaget kan följebrevet sträcker sig från en kort introduktion till en grundlig sammanfattning av innehållet i förslaget. När du skriver ett pers

Read More...
Vad är ett bud?

Vad är ett bud?

En budet är en metod genom vilken en potentiell investerare i ett företag kan köpa aktier i lager i ett företag under en begränsad tid utan att göra så på den öppna marknaden. I många fall kommer köparen att betala mer än marknadsvärdet för lager, en

Read More...
Så att avgöra vad Procent ett Bud är över eller under en regerings Estimate?

Så att avgöra vad Procent ett Bud är över eller under en regerings Estimate?

För att bestämma styrkan av ett bud i en statlig auktion, kan en budgivare beräkna den procentuella ovanför eller under regeringens uppskattning av försäljningspriset. I offentliga auktioner, kommer regeringen ofta citerar en uppskattning de tror en

Read More...
Vad är en föreställning Bond i Construction?

Vad är en föreställning Bond i Construction?

Konstruktion kan vara en riskabel investering, men genom att kräva en säkerhet från generalentreprenören, kan projektägaren öka sannolikheten för en framgångsrik projektet avslutats. En föreställning obligation fungerar som en försäkring för ägaren i

Read More...
Hur man fyller i ett bud Memo

Hur man fyller i ett bud Memo

När organisationer eller myndigheter som städer och kommuner behöver varor eller tjänster, de vill få den bästa möjliga. För att få det bästa köpet, utfärda de värvning dokument kallas begäran om förslag (RFP), begäran om offerter (RFQ) eller begäran

Read More...
Hur man skriver ett bud

Hur man skriver ett bud

Ett bud är i huvudsak en försäljning presentation, varför en välskriven bud kan hjälpa dig företräde framför lika väl kvalificerad konkurrens. Du bör vara redo att lägga så mycket mödosamt omsorg i att förbereda ditt bud som du skulle till att utföra

Read More...
Korrekt sätt att tacka nej till ett bud på arbete

Korrekt sätt att tacka nej till ett bud på arbete

När företagen fastställa behovet av att förvärva material eller smittas reparationer kommer inköpsagent eller ägare begära ett bud - eller en kostnadsberäkning av varor och / eller en specifik omfattningen av arbetet. Det är brukligt för ägaren eller

Read More...