Vad är Final Expense försäkring?

In Privatekonomi
Advertisement

Vad är Final Expense försäkring?


En slutlig politik bekostnad försäkring används för att betala för begravningstjänster och en begravning när de namngivna försäkrade avlider. En sådan politik hjälper minska den ekonomiska börda som läggs på en familj när en närstående dör.

Funktioner

Även om politiken kallas "slut bekostnad försäkring," det är inte skiljer sig från en traditionell livförsäkring med en liten penningvärde. En slutlig politik bekostnad försäkring kan identifieras genom ordalydelsen i den politik som anger intäkterna ska användas för slutliga kostnader i samband med begravning och begravning.

fördelar

Slut bekostnad försäkring kan den namngivna försäkrade att känna sig trygga i vetskap om att begravningsrelaterade kostnader täcks oavsett status för sin egendom vid tidpunkten för dödsfallet. En person som bor på en fast inkomst och kan inte lämna mycket av en egendom för familjen att använda för begravningskostnader är en idealisk kandidat för slut bekostnad försäkring.

typer

De två typerna av slut bekostnad försäkring är begreppet liv och hela liv. Term livförsäkring täcker den försäkrade under en viss tidsperiod eller tills en bestämd ålder, varefter täckning upphör. Hela livet försäkring täcker den försäkrade under återstoden av sitt liv.

Varning

Som slut bekostnad försäkring är en traditionell livförsäkring, skulle namngivna mottagaren använda intäkterna för andra än en begravning ändamål. Som ett resultat, se till att mottagaren kan lita på att använda den politiska utbetalning för att täcka begravningskostnader.

You may also read!

Vad är Burial Expense försäkring?

Vad är Burial Expense försäkring?

Begravning bekostnad försäkring är en typ av livförsäkring som är avsedd att betala för kostnaden för en persons begravning. Begravning bekostnad försäkring kan hjälpa till att avlasta familjer efter en älskad död. Hur det fungerar En individ köper e

Read More...
Vad är Medicare kompletterande försäkring?

Vad är Medicare kompletterande försäkring?

Medicare mottagare har möjlighet att få ytterligare försäkring för att hjälpa till att täcka kostnader som inte täcks av Original Medicare. Dessa kompletterande politik bör inte förväxlas med Medicare Advantage planer som erbjuder Medicare fördelar g

Read More...
Vad är eventualförpliktelse Transport försäkring?

Vad är eventualförpliktelse Transport försäkring?

I transportindustrin, verkar det finnas försäkring för nästan vad som helst. Eventualförpliktelse transportförsäkring är inte annorlunda. Själva termen låter som något som kom rakt av John Grisham roman; antagligen för att advokater var inblandade i

Read More...
Vad är riskspridning i försäkring?

Vad är riskspridning i försäkring?

En riskklasser är en metod som försäkringsbolagen kontrollera risken för att försäkra sig mot katastrofala händelser eller utöka försäkring till personer eller företag som kan skapa betydande fordringar. Om en fordran härrör från en naturkatastrof el

Read More...
Vad Är Business inkomst försäkring?

Vad Är Business inkomst försäkring?

Affärs inkomstförsäkring, även känd som driftsavbrott eller tids ansvarsförsäkring, är täckning som betalar den försäkrade för förlorad inkomst och kostnader efter fysisk skada på egendom som resulterar i en partiell eller total nedläggning av verksa

Read More...
Vad är Rent Loss försäkring?

Vad är Rent Loss försäkring?

Skador på din hyresfastigheter inte bara innebära ökade reparations- och leveranskostnader. Det kan också innebära förlorad hyresintäkter när enheten är obeboelig. Rent förlust försäkring ersätter en hyresvärd medan fastigheten genomgår täckt reparat

Read More...
Vad är Medicinsk betalning försäkring?

Vad är Medicinsk betalning försäkring?

När någon är skadad i en bilolycka eller någon annan oväntad händelse, är en angelägen fråga att få snabb och adekvat medicinsk vård. Det är där medicinsk betalning försäkring kommer in, även om du har privat sjukförsäkring. Vad det täcker Medicinsk

Read More...
Vad är bred Form försäkring?

Vad är bred Form försäkring?

En bred formen försäkring ger skydd mot ett bredare spektrum av faror än en grundläggande politik, vanligtvis till en högre kostnad. Till exempel kan en grundläggande auto politik försäkra bilen mot stöld - men för att få täckning för vandalism, ocks

Read More...
Vad är automatisk kollision försäkring?

Vad är automatisk kollision försäkring?

Auto kollision försäkring är en typ av täckning som hjälper till att betala för att reparera eller ersätta ett fordon skadats i en bilolycka. Det handlar specifikt med olyckor som inträffar medan den försäkrade kör, och gäller den försäkrades fordone

Read More...