Vad är konsoliderade bruttomarginal Change?

In Företag
Advertisement

Vid analys av företagens vinster och förluster, den konsoliderade bruttomarginalen visar profitkvoten per produkt eller tjänst som säljs. För att beräkna den konsoliderade bruttomarginal, måste du ha ett antal bitar av information om ett företags driftskostnader. När det uttrycks, tar den konsoliderade bruttomarginal i form av en procentsats av företagets försäljning.

Beräkning Bruttomarginal Rate

Vid fastställande av marginalräntan brutto, måste du känna till kostnaden för sålda varor och försäljningspriset för objektet. Med andra ord avser bruttomarginalen till en produkt eller tjänst är uppmärkning. Denna mängd markeringar är den ultimata vinst som företaget ser från det specifika objektet. För att komma till detta nummer, du subtrahera kostnaden för sålda varor från det slutliga försäljningspriset. Denna siffra, uttryckt i procent, är marginalen ränta brutto.

Konsolidering Bruttomarginal Rate

För att komma till en konsoliderad bruttomarginal hastighet, ett företag kombinerar helt enkelt alla procentsatserna för var och en av sina produkter och tjänster för att komma fram till en övergripande konsoliderade bruttomarginal hastighet. Företag och analytiker använder denna procentsats som en indikation på var företaget står i termer av dess rörelsekostnader i förhållande till fastställda detaljhandelspriser. Det finns ett antal olika faktorer som påverkar dessa siffror, och därmed den resulterande konsoliderade bruttomarginal ränta.

Faktorer som orsakar Bruttomarginal Förändring

De specifika faktorer som påverkar bruttomarginalen beror på vilken typ av produkter som företaget tillverkar och säljer och omfattningen av bolagets engagemang i produktionslinjen. Dessa faktorer inkluderar kostnader för råvaror, fraktkostnader och marknadstrender i konsumenternas beteende. Till exempel kan de globala fluktuationer i oljepriset har en stor inverkan på ett företags driftskostnader, när oljepriserna påverkar företagets totala fraktkostnader.

Bruttomarginal förändringar och markdowns

Markeringar och markdowns har inte samma totala effekt på förändring bruttomarginal. Även markup är prisskillnaden mellan produktionskostnaderna och det slutliga detaljhandelspriset, är nedsättning någon minskning i pris. Markdowns kan hända för ett obegränsat antal skäl, men de innebär oftast konsumentbeteende, inte driftskostnaderna. Driftskostnader, å andra sidan, inte påverkar i hög grad markeringar.

You may also read!

Vad är en bruttomarginal Andel?

Vad är en bruttomarginal Andel?

Vissa finansiella konsulter till detaljhandeln och små företag anser procent bruttomarginal (eller bruttomarginal, uttryckt i dollar) för att vara den viktigaste åtgärden för att analysera kostnader och effektivitet. Ändå bruttomarginalen i procent ä

Read More...
Vad är en bra bruttomarginal?

Vad är en bra bruttomarginal?

Bruttovinstmarginalen är ett mått som definierar procent vinst som ett företag gör för varje dollar av varor som produceras. Det vill säga vinst till företaget efter alla material- och arbetsproduktionskostnaderna. Till exempel, ett företag som sålde

Read More...
Vad är skillnaden mellan en avkastning på en investering och bruttomarginal?

Vad är skillnaden mellan en avkastning på en investering och bruttomarginal?

När du granskar en potentiell företagsinvesteringar, är det vanligt att finansiella proffs för att undersöka ett företags bruttomarginal och avkastning på investeringen. Bruttomarginalen är en viktig prediktor för avkastning på investeringen --- men

Read More...
Vad anses vara en bra Bruttomarginal Andel?

Vad anses vara en bra Bruttomarginal Andel?

Bruttomarginalen, som ibland kallas Bruttovinstmarginalen är mängden av vinst efter subtraktion av kostnaden för sålda varor. Bruttomarginal procentsatser skiljer sig mellan branscher. Till exempel är kostnaden för att bygga en bil mycket större än k

Read More...
Vad är en konsoliderad kassaflödesanalysen?

Vad är en konsoliderad kassaflödesanalysen?

Ett företag måste finansiera sin verksamhet, expandera sin verksamhet och utvecklas på lång sikt. För att göra detta, bygger ett företag på ett företags rapport över kassaflöden, även kallad likviditets rapport. Att veta vilka bränslen ett företags t

Read More...
Vad är prisstrategi?

Vad är prisstrategi?

Prisstrategi hänvisar till de metoder som ett företag beräknar hur mycket det kommer att ta betalt för en produkt eller tjänst. Den bygger inte bara på kostnaden för produkten, utan även på vinstmarginalen och en helhetssyn på marknaden och framtida

Read More...
Vad är ett förskott till ett dotterbolag?

Vad är ett förskott till ett dotterbolag?

Från tid till annan, kan verkligheten i kassaflödet diktera att närstående enheter låna till eller låna från varandra. Redovisningen, i sin mest grundläggande form, måste spegla flödet eller kontroll av kontanter. Utom när ekonomin presenteras på kon

Read More...
Vad är de anställdas sjukförsäkring lagar?

Vad är de anställdas sjukförsäkring lagar?

Sjukförsäkring är en av de dyraste fördelarna med många arbetsgivare. Om du är anställd, det finns vissa förfaranden arbetsgivaren måste följa så att du har nytta av att registrera dig för deras grupp sjukförsäkring. Syftet med sjukförsäkring lagar ä

Read More...
Vad är skillnaden mellan ett apotek och ett apotek?

Vad är skillnaden mellan ett apotek och ett apotek?

I USA, är orden "apotek" och "apotek" som används omväxlande, även om den senare etiketten antyder ofta en butik som säljer receptbelagda läkemedel och andra produkter. Vad ett företag väljer att kalla sig ofta beror på vilka ytterliga

Read More...