Vad är Mark Cement?

In Hem
Advertisement

Vad är Mark Cement?


Cementstabiliserad ballast är en kombination av pulveriserade jordaggregat i kombination med små mängder av Portland-cement och vatten. Materialet ger en ekonomisk bas för byggandet av asfalt, betong och grusvägar. Andra vanliga användningsområden för jord cement i byggbranschen är röret sängkläder, parkeringsplatser och lagerutrymmen.

Typer av Aggregate

Producera jord cement kräver en lämplig aggregat att kombinera med Portlandcement. Gemensamma aggregattyper krossad sten, sand, lera eller en kombination av dessa material. Flygaska och slagg och rester från grustäkter är också lämpliga material för att producera mark cement. Mängden cement som krävs för att framställa cementstabiliserad ballast beror till stor del på den sammanlagda används. Grusmaterial fungerar bäst för mark cement. Aggregat med hög silt / lerhalt fungerar bra men kan kräva en större mängd cement för att uppnå maximal styrka.

Blandning på plats

Den process som används för att tillverka cementstabiliserad ballast varierar något beroende på de aggregat som finns. Arbetsplatser som redan har en lämplig tillförsel av stenmaterial, blanda materialet på webbplatsen. Efter att en lämplig mängd vatten och Portland-cement till den befintliga aggregatet, tung utrustning såsom stora jordfräsar, blanda materialen grundligt. När blandningen är färdig, pressar tung utrustning till gällande specifikationer.

Blandning Off Site

Stora blandnings växter producerar jord cement för arbetsplatser som inte har en lämplig aggregat finns på plats. Ett lämpligt aggregat transporteras till anläggningen där den blandas med cement för att tillämpliga specifikationer och levereras till arbetsplatsen. För att hålla kostnaderna nere entreprenörer brukar använda ett aggregat som finns i nära anslutning till blandningsanläggningen.

härdning

Jord cement måste härda ordentligt innan du hanterar trafik. Härdningsprocessen som tillåter den cementstabiliserad ballast för att uppnå maximal styrka innebär att tillämpa ett bituminöst material till ytan. Detta hjälper till att kontrollera snabb avdunstning, vilket kan försvaga marken cement. Jord cementytor som utsätts för lätt trafik kräver att små stenskott blandas med det bituminösa materialet. Ett skikt av asfalt appliceras på jorden cement gör att materialet kan hantera mycket tyngre trafik.

fördelar

Fördelarna med att använda marken cement är dess styrka, enkel installation jämfört med andra former av vägbeläggningar och dess ekonomiska kostnader när aggregaten är på plats eller vid sidotag nära blandningsanläggningen och arbetsplatsen.

You may also read!

Vad orsakar mark Läckage?

Vad orsakar mark Läckage?

Mark urlakning hänvisar är rörelsen av näringsämnen från matjord genom markprofilen. Urlakning orsakar betydande förluster av näringsämnen, särskilt i fuktiga områden med hög nederbörd. Urlakning är en naturlig process som orsakas främst av nederbörd

Read More...
Hur att bestämma vad du Markera vid läsning

Hur att bestämma vad du Markera vid läsning

Det är något om en gul överstrykningspenna - eller en grön eller rosa, också - som kan släppa loss vårt inre barn. Men en överstrykningspenna är inte en krita; Det är en studie verktyg. Om du inte vill att dina böcker för att se ut som de har stött p

Read More...
Vad är Latex Cement?

Vad är Latex Cement?

Gör-det-självare har ett brett utbud av produkter för hem reparationer. Konkreta reparationer i hemmet är enklare än någonsin med färdigblandade betong kk material och specialiserade cement för en mängd olika användningsområden. Latexcement erbjuder

Read More...
Vad är en Cement Nail?

Vad är en Cement Nail?

En cement spik är en självförklarande bit snickeri hårdvara. De är naglar som är särskilt utformade för att drivas in i betong. Eftersom de flesta naglar inte är tillräckligt stark för att tränga igenom en sådan hård yta och skulle böja, finns det et

Read More...
Vad är Mark sammanhållning?

Vad är Mark sammanhållning?

Sammanhållning är styrkan skjuvning eller den kraft som binder samman liknande partiklar i strukturen av en jord. Denna kraft existerar utan någon tryckspänning. Tester görs ofta på mark platser för att bestämma markens sammanhållning innan byggnaden

Read More...
Vad är Mark funktioner i Kalifornien?

Vad är Mark funktioner i Kalifornien?

Kalifornien, som kallas Golden State, ligger på västkusten i USA. Liksom många amerikanska delstater, Kalifornien innehåller ett omfattande utbud av mark funktioner, från höga berg till stränder och jordbruksområden. Många av dessa land funktioner är

Read More...
Vad gör Marks S & I Mean på Silver?

Vad gör Marks S & I Mean på Silver?

Ett kännetecken är en symbol stämplat på en bit av silver, identifiera silversmed och vanligtvis tillhandahåller information om var och tillverkningsdatum, liksom kvaliteten på silver. Sådana märken, som består av förkortningar och små bilder, ofta o

Read More...
Vad är Mark Utmattning?

Vad är Mark Utmattning?

Jord utmattning uppstår när dåligt skötta jordar inte längre kan stödja grödor eller annan växtlighet. Jord utmattning har konsekvenser bortom begränsad livsmedelsproduktionen; Det ökar också risken för jorderosion. Korrekt markförvaltning - inklusiv

Read More...
Vad är eldfast Cement?

Vad är eldfast Cement?

Eldfast cement innehåller en andel aluminiumoxid. Ju högre aluminiumoxidhalt, härdar snabbare cementen när de appliceras och bättre dess eldfasta egenskaper. På grund av de förbättrade egenskaperna hos cement efter tillsats av aluminiumoxid, en extra

Read More...