Vad är orsakerna till Andnöd efter att ha ätit?

In Hälsa
Advertisement

Vad är orsakerna till Andnöd efter att ha ätit?


Medan vem som helst kan känna andfådd efter en ansträngande aktivitet, kan andfåddhet under eller efter måltider indikera en specifik medicinsk fråga. Dyspné, känslan av andningsbesvär, resultat från mekaniska abnormaliteter eller biokemiska stimuli som sänder en nödsignal till det centrala nervsystemet, enligt Merck. Utlösare för dyspné kan inkludera kroniska sjukdomar, allergiska reaktioner, toxiner i livsmedel eller skador från inhalerade objekt, men i vissa fall symptomen kan uppträda långt efter måltiderna.

sjukdomar

Andnöd förekommer ofta i samband med sjukdomar i hjärta eller lungor. Ens den minsta ansträngning, såsom uppgiften att äta, kan orsaka andnöd hos personer med lungsjukdomar. Personer som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom, till exempel erfarenhet syrebrist efter att ha ätit eftersom extra muskelkraft äta förbrukar extra syre, enligt en studie utförd av Mount Sinai Hospital Center of Cote Saint Luc, Kanada.

reaktioner

Människor kan uppleva andnöd efter att ha ätit på grund av en allergisk reaktion. Vissa livsmedel innehåller ämnen som ger en histamin reaktion i känsliga ämnen, orsakar svullnad i bronkerna systemet eller matstrupen. Detta tillstånd, som kallas anafylaxi, kan få dödlig utgång utan omedelbar läkarvård. I mer moderata fall, dock, allergier kan bara producera väsande från bronktäppa eller svullna näsgångarna. Mayo Clinic varnar för att en allergisk reaktion mot mat inte får förekomma i upp till en timme efter att ha ätit.

hinder

I vissa fall kan en bit mat skada eller hindra matstrupen. Science Links Japan rapporterade om en patient som av misstag hade svalt några fiskben medan man äter. De Fishbones inkom i patientens matstrupe, vilket orsakar en hematom i halsen och vätska uppbyggd i hans matstrupe, vilket resulterar i svår andnöd. Merck påpekar att plötslig andfåddhet och hosta i ett barn eller spädbarn kan tyda på inandning av ett främmande föremål.

toxiner

Vissa livsmedel har toxiska egenskaper som orsakar orsaka andningssvårigheter samt andra allvarliga eller livshotande symtom, enligt University of Maryland Medical Center. Livsmedel som förorenats av botulism kan orsaka andningssvikt, allmän förlamning och död. Den blåsfisk innehåller en gift som kan leda till svårigheter att andas eller svälja, så småningom leder till döden. Beroende på toxinet inblandade, kan matförgiftning visas så snart som 30 minuter efter att ha ätit eller upp till fyra veckor senare.

överväganden

Den typ av symptomen kan bidra till att avgöra orsaken till en attack av dyspné. En historia av hjärt-eller lungsjukdom, till exempel, indikerar att andfåddhet härrör från fysisk ansträngning inblandad i att äta. Dyspné åtföljs av ett stift-och-nålar känsla i munnen eller svullnad pekar på en allergisk reaktion. Yrsel eller en racing puls på toppen av dessa allergiska symptom signalerar en attack av anafylaxi kräver akut medicinsk hjälp. Dyspné orsakas av matstrupen skada eller obstruktion kan avslöja dess orsak först efter en rad medicinska tester.

You may also read!

Vad är orsakerna till magont efter att ha ätit?

Vad är orsakerna till magont efter att ha ätit?

Läkare möter ofta människor som klagar över magont efter att ha ätit. Även om det är oftast ingen viktig orsak till det, kan magont efter att ha ätit vara ett tecken på ett sår. En annan möjlig orsak är att blodkärlen blockeras (som i fallet med kran

Read More...
Orsaker till Hosta efter att ha ätit eller druckit

Orsaker till Hosta efter att ha ätit eller druckit

Vid en viss punkt eller annan, har de flesta upplevt en episod av hosta efter en måltid eller en drink. Medan den sällsynta eller tillfällig hosta passform kan vara obekväma eller till och med pinsamt, i allmänhet är det inte något att oroa sig över.

Read More...
Vad som är normalt blodsocker efter att ha ätit?

Vad som är normalt blodsocker efter att ha ätit?

Socker är avgörande för din hälsa. Den livnär sig din hjärna och ger din kropp med bränsle. För mycket eller för lite socker kan bära allvarliga hälsorisker. Det är normalt för kroppen att uppleva toppar och dalar i blodsockernivån beroende på din nu

Read More...
Vad orsakar Major Gas & uppblåsthet efter att ha ätit?

Vad orsakar Major Gas & uppblåsthet efter att ha ätit?

Uppblåsthet är en känsla av att magen är svullna och större än vanligt och kan ofta åtföljas av gas. Om du känner dig uppsvälld och har en hel del gas när du äter det kan finnas flera saker på jobbet. Vanliga orsaker är de typer av livsmedel som du k

Read More...
Vad bör glukosnivåerna 2 timmar efter att ha ätit?

Vad bör glukosnivåerna 2 timmar efter att ha ätit?

En ökning av blodsockernivåerna är normalt efter att ha ätit en måltid, särskilt en måltid lastad med kolhydrater. Människor som har diabetes har högre toppar i blodglukos - och under längre perioder. Fungera Kolhydrater omvandlas till glukos i blode

Read More...
Vad orsakar illamående och buksmärtor efter att ha ätit?

Vad orsakar illamående och buksmärtor efter att ha ätit?

Mild och sällan illamående och buksmärtor efter att ha ätit orsakas vanligen av allergier eller matförgiftning. Men återkommande illamående och buksmärtor efter att ha ätit är ett vanligt tecken eller symptom på medicinsk sjukdom, såsom colon irritab

Read More...
Vad är orsakerna till åtgärder för att återvinna skuld?

Vad är orsakerna till åtgärder för att återvinna skuld?

En sak, även kallad en fordran, är orsaken en långivare ger för att gå till domstol för att återhämta sig skuld från en låntagare. I de flesta fall är orsaken till handling vad domstolen använder för att göra en slutlig dom. Orsaker till åtgärder för

Read More...
Vad är orsakerna till Vertigo efter förlossningen?

Vad är orsakerna till Vertigo efter förlossningen?

Vertigo är en känsla av okontrollerbar spinning antingen i rummet eller själv, enligt WebMD. Efter förlossningen, är det inte ovanligt att uppleva yrsel, men med över 100 orsaker på skiva, är det viktigt att identifiera rätt sak för att få den mest e

Read More...
Vad är orsakerna till andnöd i morgon?

Vad är orsakerna till andnöd i morgon?

Andnöd är också känd som dyspné. Det är oftast ett symptom på något annat, inklusive hjärt- och lungsjukdomar. Andnöd orsakar en obehag andnings som kan ses som onormalt för kondition, ålder och hälsotillstånd lidande. Andnöd på morgonen kan vara res

Read More...