Vad är professionell Nursing Practice?

In Karriär & Arbete
Advertisement

Vad är professionell Nursing Practice?


Professionell sjukvårdspraxis är en uppsättning riktlinjer följs av professionella sjuksköterskor för att främja hög kvalitet omvårdnad standarder. Även om ingen formell uppsättning regler beskrivs av någon organisation, är dessa metoder ofta följs. Omvårdnad metoder är att upprätthålla en säker miljö och hålla sig till grundläggande vårdetik. Sjuksköterskor arbetar för inte bara patienterna, utan även deras familjer.

Definition

Sjuksköterskor är ansvarig för att skydda sina patienter och främja allmän hälsa. De hjälper till att förhindra spridning av sjukdom och arbeta för att lindra patientens lidande under pågående behandling. De diagnostisera patienter och bidra till att förebygga skador.

Befordran

Sjuksköterskor i professionella miljöer bör vara berättigade till avancemang om de har vidtagit åtgärder för att utbilda sig, nöjda patienter, visade förbättringar i deras clinicals och fungera som en mentor för andra.

Medel

Sjuksköterskor bör arbeta med up-to-date teknik. Sjukhuset eller vårdcentral budget bör inkludera ny utrustning. Sjuksköterskor bör veta hur man använder sin dator för att övervaka och uppdatera patientinformation.

Utveckling

I en professionell miljö, bör sjuksköterskor har resurser och möjligheter att förbättra sina kunskaper, såsom fortbildning klasser, mentorskap och praktik. Sjuksköterskor bör uppmuntras att växa professionellt.

You may also read!

Vad är lagen om Georgien Professional Nurse Practice?

Vad är lagen om Georgien Professional Nurse Practice?

Georgia Sjukskötare Professional Practice lagen, som antogs i av staten lagstiftaren 1990, strävar efter att skydda människors hälsa och välbefinnande genom reglering av praxis och utbildning av professionella, sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor som

Read More...
Vad Är Nurse Practice lagen?

Vad Är Nurse Practice lagen?

Omvårdnad har kommit en lång väg sedan de dagar av Florence Nightingale, och detta ständigt föränderliga dynamiska yrke har sett enorma förändringar under åren. Sjuksköterskan Practice lagen (NPA) är en av dessa förändringar antagits av lagstiftaren

Read More...
Definition av Tennessee Nurse Practice lagen

Definition av Tennessee Nurse Practice lagen

Den Tennessee Nurse Practice lagen definierar omfattningen av praxis för sjuksköterskor i Tennessee. Även som avdelning 63, kapitel 7 i Tennessee Annotated koden, staten skapade lagen som ett sätt att reglera människor som utövar eller erbjuder sig a

Read More...
Vad är professionella prestationer för ett CV?

Vad är professionella prestationer för ett CV?

En CV är ett mycket viktigt och gemensamt dokument som lämnats in av människor när de söker jobb. En av de viktigaste komponenterna i ett CV är ditt arbete historia, vilket bör innebära noteringar av din professionella prestationer i varje position d

Read More...
Stipendier för doktor Nursing Practice

Stipendier för doktor Nursing Practice

En mängd olika stipendier är tillgängliga för sjuksköterskestudenter som bedriver en läkare av sjukvårdspraxis (DNP) examen. Dessa medel är tillgängliga från ett antal källor, inklusive yrkesorganisationer omvårdnad och rikstäckande organisationer so

Read More...
Vad är professionell ansvar i omvårdnad?

Vad är professionell ansvar i omvårdnad?

Även om varje land, stat eller sjukvårdsinrättning en sjuksköterska praxis i kan ha något olika lagar eller politik som styr vad professionella arbetsuppgifter en sjuksköterska kan utföra, är professionell ansvar i omvårdnad universell och hänvisar m

Read More...
Vad är professionell ansvarsförsäkring?

Vad är professionell ansvarsförsäkring?

Skador som drabbar kunder kanske inte alltid faller under "kroppsskada" eller "egendomsskada" påståenden. Du kan behöva köpa yrkesansvar täckning. Yrkesansvarsförsäkring "Fel och utelämnanden täckning" är ett annat namn för y

Read More...
Vad Privat & professionella egenskaper är nödvändiga för effektiv undervisning?

Vad Privat & professionella egenskaper är nödvändiga för effektiv undervisning?

Effektiv undervisning kräver väl avrundad instruktörer som är säker i det material som de undervisar samt deras egen hud. Studenterna har en god förmåga att känna av om en lärare är nervös, osäker eller liggande. Att vara äkta är en av de viktigaste

Read More...
Hur man kan integrera Jean Watsons Theory of Caring in Nursing Practice

Hur man kan integrera Jean Watsons Theory of Caring in Nursing Practice

Jean Watsons teori omsorg ger sjuksköterskor med en moralisk kompass för att arbeta. Det hjälper sjuksköterskor få en humanistisk och filosofiska bit till sina patienters vård. Jean Watsons modell omfamnar mind / body / ande inställning till helande

Read More...