Vilka är de delar av Interpersonal Communication?

In Företag
Advertisement

Vilka är de delar av Interpersonal Communication?


Oavsett om det sker personligen, via Internet eller via telefon, interpersonell kommunikation medför utbyte av information mellan åtminstone två personer. Medan två personer dynamik är viktig, kan mellanmänsklig kommunikation ske mellan större grupper. De centrala delarna av mellanmänsklig kommunikation inkluderar icke-verbal, paraverbal och verbala faktorer. Dessa element arbetar både individuellt och tillsammans för att förhöja upplevelsen.

icke-verbala Faktorer

Nonverbal delar av mellanmänsklig kommunikation innebär kroppsspråk effekt på tolkningen av verbala signaler. Ögonkontakt, där talaren håller blicken av publiken, är en viktig del av icke-verbal mellanmänsklig kommunikation. Kroppshållning påverkar också mottagandet av meddelandet med slouching eller vänd bort vilket innebär en brist på intresse. Placeringen av armar, händer, ben och fötter lägga till ytterligare element, medan vissa gester såsom nervösa eller avskärmning av kroppen med korsade armar innebär att personen inte är öppen för upplevelsen.

Paraverbal Faktorer

Paraverbal inslag faktorer som tonhöjd, ton och rösthastigheten. Dessa arbetar med de verbala delar av mellanmänsklig kommunikation för att framhäva vissa idéer som uttrycks. Dessutom det sätt på vilket en talare betonar vissa stavelser eller ord kan påverka innebörden av det meddelande som förmedlas. Volym har också en effekt. Ord talat med mer volym bära större vikt än de som presenterades vid en normal eller lägre volym.

verbala Faktorer

Språk stil, grammatik och ordval alla spelar viktiga verbala roller i mellanmänsklig kommunikation. Dessa element hjälper till att kontrollera meddelandet som presenteras, i hög grad påverkar kvaliteten och bildning av meddelandet. Ordet organisation och val kan öka tydligheten och effektiviteten av budskapet genom formella och informella ledtrådar som finns i språket.

Kombinera de faktorer

Medan var och en av faktorerna i interpersonell kommunikation arbeta självständigt för att öka effektiviteten i de meddelanden som rör mellan två eller flera personer, måste dessa delar samarbeta för att säkerställa klarhet och förståelse. Konstruera meddelandet och leverera den på ett klart och koncist sätt bidrar till att säkerställa mot feltolkningar och förvirring. Genom att se meddelandet tydligt kommuniceras första gången talaren främjar också en mer effektiv nivå av kommunikation där meddelandet inte kommer att behöva analyseras eller upprepas för att säkerställa korrekt förståelse ytterligare.

You may also read!

Vilka är de delar av ett projekt stadga?

Vilka är de delar av ett projekt stadga?

En projektplanen är det dokument som formellt erkänner ett projekt. Projektplanen är det som ger projektledare befogenhet att utnyttja resurser och fördela dem efter behov. Som ett resultat av detta, är det i allmänhet rekommenderas att projektledare

Read More...
Vilka är de delar av Epic Poetry?

Vilka är de delar av Epic Poetry?

En episk dikt är en lång berättelse dikt som beskriver de åtgärder och färdas i en heroisk huvudpersonen i förhöjda språk och stil. Episka dikter bestod oralt, ofta på musik, för recitation men inte nedskrivna förrän århundraden senare. Förutom längd

Read More...
Vilka är de delar av en informell organisation?

Vilka är de delar av en informell organisation?

Informella organisationer saknar struktur, utsedda roller och formella regler men trivs när medlemskap förmedlar önskade fördelar. I så fall, organisatoriska inslag ett uppdrag och informellt påtvingad efterlevnad genom att begränsa deltagandet i gru

Read More...
Vilka är de delar av ett projekt?

Vilka är de delar av ett projekt?

Mest framgångsrika projekt börjar med en bra, solid plan. Även om det inte kan vara svårt att förstå begreppet att planering är avgörande för framgången i projektet, att få ett grepp om egenskaper - de delar av ett projekt - kan ibland vara utmanande

Read More...
Vilka är de delar av en Metronome?

Vilka är de delar av en Metronome?

De flesta musiker har ett nära samarbete med en metronom för att arbeta på sin förmåga att spela på olika tempon, eller att arbeta sig igenom en svår uppgift eller en del av ett musikstycke. Även om du kanske vet varför du använder en metronom, kan d

Read More...
Vilka är de delar av ett avgassystem på en bil?

Vilka är de delar av ett avgassystem på en bil?

En bil avgassystem har till uppgift att styra avgaserna som skapas av motorn på säkert avstånd från fordonet. Om avgassystemet inte fungerar korrekt, kan farliga avgaser in i bilen, sätter de åkande i riskzonen. Det finns flera delar som hjälper till

Read More...
Vilka är de delar av en hemsida?

Vilka är de delar av en hemsida?

En webbplats är en samling webbsidor tillgängliga via en enda domän. Webbplatser kan tjäna många olika ändamål, och därför kan de ha många olika design stilar. Oavsett syftet eller design, de flesta webbplatser har en gemensam arkitektur. Förutom hur

Read More...
Vilka är de delar av en vävstol?

Vilka är de delar av en vävstol?

Vävstolar kan variera från ganska enkelt att mycket komplexa. Vävstolar har använts för att tillverka tyg i tusentals år, och medan tekniken har förbättrats vävstolen, grundläggande strategier och metoder förblir i stort sett samma. Förstå delar av v

Read More...
Vilka är de delar av en storyboard?

Vilka är de delar av en storyboard?

En storyboard är en visuell bild som förmedlar en berättelse i en logisk ordning och används för många saker, inklusive filmer, animerade bilder och böcker. På en storyboard, skapar en konstnär bilder, panel av panelen, som illustrerar den ordning oc

Read More...