Vilka är principerna för en budget?

In Företag
Advertisement

Vilka är principerna för en budget?


Vare sig att driva ett företag eller bara ett hushåll, måste du hålla ett öga på ekonomin. Om mer pengar blir spend än är kommer in, kan du hitta dig själv drunknar i skulder. Håll dig till en budget kan du övervaka dina utgifter och hålla kontroll över din ekonomiska framtid. Dock bör alla budgetar inkluderar en kärna uppsättning principer som styr ekonomiska beslut och säkerställa en effektiv hantering av pengar. Dessa principer kommer att variera kraftigt beroende på dina specifika budgetering behov.

timing

Försök aldrig att slänga ihop en budget i sista minuten. Detta är särskilt viktigt när man bygger en personal budget, vilket innebär många komplicerade faktorer. Skyndar en budget endast resulterar i förbises kostnader och felbedömningar. Ta din tid och få det rätt. En grundlig, noggrann budget mer än kompenserar de inledande insatser, hjälpa undvika framtida problem. Skapa en budget över dagar, veckor eller månader, inte timmar.

vara konservativ

När budgetering, lönar det sig att vara försiktig. Saker sällan gå som förväntat i livet, och dessa oväntade händelser kan förstöra strama budgetar. tilldela alltid mer pengar än vad som behövs för enskilda utgifter. Skattar dina utgifter och underskattar din inkomst skapar en inbyggd skyddsnät för att erbjuda skydd i händelse av en nödsituation.

Kommunikation

Budgetering kräver lagarbete. En budget kommer aldrig att lyckas om inte alla berörda parter tar en aktiv roll för att respektera de fastställda regler. Var noga med att höra alla parter innan konstruera budgeten och att överväga allas ingång. Ignorera eventuella kostnader kommer inte att få dem att försvinna. Det är viktigt att kommunicera med alla inblandade att redogöra för alla eventuella kostnader.

Dokumentation

En budget är bara så bra som dess dokumentation. Budgeten författare måste föra noggranna huvudbok poster och upprätthålla felfria böcker är fria från alla redovisnings inkonsekvenser. Alla relevanta kvitton bör behållas för att kontrollera kostnader. Författaren bör också skriva ut budgetplaner som är lätta att förstå och distribuera dem till alla berörda parter. Dessa rapporter stöd kommunikation och bidrar till att göra budgetering en allomfattande process, undvika potentiella splittring bland leden.

mål

Bestämma ett mål från början hjälper till att hålla alla inblandade lojala mot budgeten. Det första målet för varje budget bör vara att få kontroll över ekonomin, men om du kan styra pengar att spara politik gentemot ett klart definierat mål, om affärer avancemang eller höjningar eller något annat sådant incitament, har budgeten en större chans att lyckas.

You may also read!

Vilka är nackdelarna med verksamhetsbaserad budgetering?

Vilka är nackdelarna med verksamhetsbaserad budgetering?

Verksamhetsbaserad budgetering är ett sätt för ett företag att projicera sin budget genom att förlita sig på data från sin verksamhet i stället för att titta på varje kostnad för bolaget rad för rad. Tanken är att bestämma vilka aktiviteter inom ett

Read More...
Vilka är principerna för språkinlärning och utveckling?

Vilka är principerna för språkinlärning och utveckling?

Språkinlärning och utveckling är en viktig del av ett barns allmänna utveckling. Som promenader, är det något som ditt barn inte föddes veta hur man gör, men kommer att behöva göra på en daglig basis för hela sitt liv. Det är också liknande promenade

Read More...
Vilka är principerna för Gemba Kaizen?

Vilka är principerna för Gemba Kaizen?

"Gemba" och "kaizen" är japanska ord; de tidigare betyder "verklig plats" och senare betyder "förbättring" eller "förändring till det bättre." Kaizen metoder fokuserar på ständiga förbättringar inom specif

Read More...
Vilka är principerna för en hydraulmotor?

Vilka är principerna för en hydraulmotor?

Hydrauliska motorer ge kontinuerlig rotationskraft och rörelse via deras knappat utgående axeln för att driva industrimaskiner, jordbruksredskap, såsom traktorer och skördemaskiner, anläggningsmaskiner, och olika typer av fordon för särskilda ändamål

Read More...
Vilka är fördelarna med Financial Information Systems?

Vilka är fördelarna med Financial Information Systems?

Ett finansiellt informationssystem (FIS) belastas med att övervaka finanserna inom en organisation eller företag. Det tar komplexa data och förädlar den till specialiserade rapporter, vilket sparar tid och ansträngning för att hantera affärsredovisni

Read More...
Hur att finansiera ett nytt tak

Hur att finansiera ett nytt tak

Eftersom ett nytt tak kan kosta $ 15.000 eller mer, beroende på storlek, betala ur fickan är inte ett alternativ för de flesta villaägare. Finansiering genom att ta ut en kredit eller ett lån är hur de flesta husägare betala för dyra reparationer. Ko

Read More...
Hur man bygger tabeller ut av Plywood

Hur man bygger tabeller ut av Plywood

Snickeri idag anses ofta vara mer konst än vetenskap. Men tillbaka till sina grunderna är snickeri helt enkelt definieras som att arbeta med trä för att bygga strukturer och möbler. Amatör snickare kan enkelt göra funktionella möbler lika lätt som de

Read More...
Bidrag för att starta en Small Business

Bidrag för att starta en Small Business

Bidrag kan erbjuda välbehövlig finansiellt stöd till små företag. Även den federala regeringen inte erbjuder gratis bevilja pengar för att starta små företag, gör det erbjuda hjälp i planeringen, att söka och säkra ekonomiskt stöd till sådana satsnin

Read More...
Vilka faktorer kommer att påverka ditt budgetering beslut?

Vilka faktorer kommer att påverka ditt budgetering beslut?

Företagen åtar sig budgetprocessen att engagera sig i en ekonomisk handlingsplan. Budgetar hjälpa företag organisera sin ekonomi, identifiera möjliga satsningar på sig att investera och undvika att begå medel till svaga satsningar. De är ofta utforma

Read More...