Vräkning rättigheter för hyresgäster i Maryland

In Privatekonomi
Advertisement

Hyresvärden och hyresgäst lagar i Maryland skydda hyresgäster från olagliga vräkningar och ge möjligheter för hyresgästerna att undvika en vräkning. De lagar kräver fastighetsägare att följa ett rättsligt förfarande för att avlägsna en hyresgäst från en fastighet. Försök att tvinga hyresgästen ut ur fastigheten, till exempel ändra lås eller stänga av verktyg, inte är tillåtna enligt lag.

Skälen till Vräkningar

När en hyresgäst har ett hyresavtal för att hyra enheten för en viss tid, måste hyresvärden ha ett giltigt skäl för att vräka hyresgästen. En hyresvärd kan inte vräka en hyresgäst på grund av ett klagomål eller rättegång. Fastighetsägaren kan ta bort en hyresgäst från en hyra enhet för utebliven betalning av hyran, bryter hyresavtalet eller för att vistas i enheten efter hyresavtalet upphör.

Lägga märke till

Hyresvärdar måste ge hyresgästerna varsel innan vräkningen processen börjar. Ett meddelande är inte en juridisk vräkning, och det kan ge hyresgästen en möjlighet att rätta till ett problem innan vräkning. Hyresvärden måste ge meddelas minst en månad för en kränkning av hyresavtal och när en hyresgäst kvar i enheten vid slutet av leasingperioden. Hyresvärdar kan ge en kortare varsel på 14 dagar om ett hyresavtal kränkning orsakar en säkerhets hot mot andra. Fastighetsägaren kan börja vräkning process för utebliven betalning av hyran omedelbart, men hyresgästerna kan stoppa processen genom att betala pengar.

Arkivering Vräkning

När giltighetstiden för ett meddelande har gått ut, kan hyresvärden lämna till domstolen i Maryland för att påbörja rättsliga vräkning processen. Hyresgästerna kommer att få en kallelse att inställa sig i domstol. Hyresgästen har en möjlighet att framföra sin sak i domstol för att undvika en vräkning, till exempel att den domstol med bevis på erlagd hyra. Hyresgästen måste infinna sig i rätten för att undvika en automatisk vinst för hyresvärden.

domstolens dom

Domstolen kommer att fatta det slutgiltiga beslutet i vräkning fallet. Båda parter har möjlighet att presentera sina fall, men bestämningen görs av domstolen. När domstolen finner till förmån för hyresvärden har hyresgästen förpliktas att utrymma fastigheten. Avlägsnandet från fastigheten kommer inte att ske omedelbart.

överklaganden

Hyresgästerna har möjlighet att överklaga domen av domstolen. Vid utebliven betalning av hyran, måste hyresgästen överklaga inom fyra dagar. Vid ett leasingavtal vräkning, har hyresgästen 10 dagar att lämna in överklagandet.

Avlägsnande från Property

Hyresvärdar måste ansöka om ett förordnande om restitution med domstolen och ordna en sheriff att ta bort hyresgästen från fastigheten. Hyresvärdar kan inte ta bort hyresgästen från enheten utan en tjänst i en sheriff att beställa hyresgästen och hushållsmedlemmar från hyra enhet.

You may also read!

Hyresgäster Vräkning rättigheter i Louisiana

Hyresgäster Vräkning rättigheter i Louisiana

Enligt Louisiana lag, om en hyresvärd vill vräka en hyresgäst, måste han gå igenom domstolsväsendet att göra det. Hyresvärden är förbjudet att stänga några verktyg, såsom el, vatten eller gas, som skulle göra enheten obeboelig. Men om hyresvärden kan

Read More...
Hur att vräka en hyresgäst i Maryland

Hur att vräka en hyresgäst i Maryland

Det finns ett rätt sätt och ett fel sätt för Maryland fastighetsägare att vräka hyresgäster. Som Maryland Attorney General konstaterar är vräkning ett rättsligt förfarande som kräver ett domstolsbeslut. Att få en giltig rättsordning kräver att du föl

Read More...
Hur att vräka en hyresgäst i Maryland som inte har någon Lease

Hur att vräka en hyresgäst i Maryland som inte har någon Lease

Tenant tvister kan vända ful mycket lätt, men Maryland har antagit lagar som skyddar hyresgäster från otillbörliga metoder och hyresvärdar från besvärliga hyresgäster. Eftersom en hyresgäst bygger på en hyra som skydd för sina personliga tillhörighet

Read More...
vräkning rättigheter

vräkning rättigheter

En vräkning är den rättsliga process som involverar avlägsnandet av en hyresgäst från hyresfastigheter av hyresvärden. Varje stat har etablerat vräkning lagar och förfaranden som både hyresgästen och hyresvärden är skyldiga att följa. När som helst,

Read More...
Juridiska rättigheter Texas hyresgäster

Juridiska rättigheter Texas hyresgäster

Texas hyresgäster har rättigheter som ges till dem av statens lag. Texas hyresgäster kan utöva dessa rättigheter när man står inför diskriminering, osäkra och ohälsosamma levnadsvillkor, tvister om säkerhet insättningar och vräkningar. Texas justitie

Read More...
Vad har jag för rättigheter som hyresgäst?

Vad har jag för rättigheter som hyresgäst?

Som hyresgäst är du skyldig att betala hyran i tid och hålla sig till de regler som anges i ditt hyresavtal. Medan hyresavtalet beskriver också vad en hyresvärd ger utöver vad som förväntas av dig, vissa stater beskriva specifika lagar som reglerar r

Read More...
Tenant Vräkning rättigheter i North Carolina

Tenant Vräkning rättigheter i North Carolina

Hyresvärden och hyresgäst lagar i North Carolina skydda en hyresgäst från olagliga vräkningar av fastighetsägaren. Fastighetsägare måste följa vräkning förfarandet att ta egendomen. Hyresgäster har rätt att försvara sig mot en olaglig vräkning i doms

Read More...
Vad är mina juridiska rättigheter som hyresgäst?

Vad är mina juridiska rättigheter som hyresgäst?

Om du tror att hyresvärdar kan göra vad de vill med sina hyresgäster, och hyresgäster har inga rättigheter, tänk om. Både statliga och federala lagar erbjuda skydd till hyresgäster hyra en fastighet. Under dessa lagar måste en hyresvärd ger en säker

Read More...
Om min värmen inte fungerar, vad är mina rättigheter som hyresgäst?

Om min värmen inte fungerar, vad är mina rättigheter som hyresgäst?

Hyresvärdar i USA som vägrar att rätta skadade värme- och kylsystem är i strid med lagen och har ansvaret för fastställande av systemet inom en rimlig tidsram. Hyresgäster har rätt att utrymma fastigheten inom en viss dagar efter att ha gett sin hyre

Read More...